Coming soon: beroepscompetentieprofiel basis-orthopedagoog

8-11-2019
BCP BO

Tijdens het congres ‘basis-orthopedagogen dag’ is vandaag voor ruim 200 orthopedagogen de publicatie van het beroepscompetentieprofiel (BCP) basis-orthopedagoog (BO) aangekondigd.

Dit profiel laat zien wat een basis-orthopedagoog kán en dóet.

Het BCP laat zien wat cliënten, werkgevers, basis-orthopedagogen zelf en anderen van de BO kunnen en mogen verwachten. Het BCP formuleert de norm die de NVO stelt aan het masterniveau van de beroepsgroep en is opgesteld in samenwerking met universiteiten, hoogleraren, werkgevers en natuurlijk orthopedagogen zelf.

De NVO beoogt hiermee het vak van orthopedagoog verder te helpen, zodat iedere basis-orthopedagoog zich verder kan ontwikkelen. Het is een stukje erkenning voor de waarde van het vak, de waarde van je diploma en draagt bij aan beroepstrots. Het profiel ligt in december voor bij de Ledenraad van de NVO.

De NVO werkt tevens aan een nieuwe versie van het BCP van de orthopedagoog-generalist.

  • Bekijk hier het filmpje waarin het BCP wordt aangekondigd.


Voor vragen kunt u terecht bij Marlijn Snoeij - de Vries via m.snoeij@nvo.nl of 030 – 303 1734.