Carla van Os volgt Margrite Kalverboer op als voorzitter CvB

17-6-2016
Afbeelding: Foto Carla van Os (CvB)

Woensdag 15 juni jl. benoemde het bestuur mevrouw mr. drs. E.C.C. (Carla) van Os als voorzitter van het College van Beroep. Het CvB is het tuchtorgaan van de NVO dat klachten over leden behandelt als dat lid óf de aanklager niet tevreden is met de uitspraak van het College van Toezicht, dat in eerste instantie de klachten behandelt. Het CvB droeg haar unaniem voor als kandidaat. Carla is bij de NVO al een welbekend gezicht; zij werkt actief mee aan het project van NVO en NIP Pedagogische rapportages vluchtelingenkinderen.


Carla studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Leiden en orthopedagogiek in Nijmegen. Zij was jurist bij Defence for Children en werkt nu aan een promotieonderzoek bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit Groningen. Naast haar betaalde functie is ze bestuurslid bij International Child Development Initiatives en vrijwilliger bij een thuishulporganisatie voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Het bestuur van de NVO wenst haar heel veel succes als voorzitter van het College van Beroep.