Capaciteitsorgaan adviseert: minder instroomplaatsen in opleidingen Geestelijke Gezondheid

27-7-2015

Op 23 juli jl. adviseerde het Capaciteitsorgaan aan het ministerie van VWS over het aantal instromers in de opleidingen voor de vijf BIG-geregistreerde beroepen in de GGZ. Het gaat om de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ.

 

Minder instroomplaatsen

Het vorige instroomadvies van het Capaciteitsorgaan voor deze beroepen dateert uit 2013. Sindsdien hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan op het vlak van het zorgaanbod, de zorgvraag en het werkproces, waardoor er nu over alle vijf de beroepsgroepen gezien minder instroomplaatsen nodig zijn, zo stelt het Capaciteitsorgaan in haar advies. Deze ontwikkelingen zijn in het rapport uitgebreid beschreven. Ook het daadwerkelijk aantal instroomplaatsen dat het Capaciteitsorgaan adviseerde, is te vinden in het Capaciteitsplan Beroepen Geestelijke Gezondheid 2015 (pag. 4). Het Capaciteitsorgaan stelt dat een jaarlijks aantal instromers binnen de genoemde bandbreedte voor voldoende instromers op de arbeidsmarkt zorgt, om toekomstige tekorten of overschotten aan zorgverleners te voorkomen. Het advies is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, waaronder de NVO, (praktijk)opleidingsinstellingen en zorgverzekeraars.

 

Voorkeursadvies

Kern van het advies is dat er minder instroomplaatsen nodig zijn voor GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen ten opzichte van het vorige advies uit 2013. Gediplomeerden blijven namelijk langer werkzaam in de beroepen en een groter deel van de instromers in de opleidingen behaalt daadwerkelijk het diploma. Het instroomadvies voor de klinisch neuropsychologen en verpleegkundig specialisten ggz blijft stabiel. Reden hiervoor is dat eerdergenoemde factoren voor deze twee beroepen gecompenseerd worden door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de verschuiving van taken in onder andere ziekenhuizen, de GGZ, de verslavingszorg en de forensische zorg. Het aantal werkzame klinisch neuropsychologen en verpleegkundig specialisten GGZ, groeide de afgelopen jaren overigens sterk.

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met Cécile Salden (beleidsmedewerker NVO) via: c.salden@nvo.nl.