Cao GGZ algemeen verbindend verklaard

23-2-2018

De Cao GGZ 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz. Werknemersorganisatie FBZ, waarbij de NVO is aangesloten, is groot voorstander van het aanvragen van een avv, omdat voor alle werknemers dan dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden.

Waarom een AVV?
Zolang een nieuwe cao nog niet AVV verklaard is, is de cao alleen van toepassing op werknemers die werkzaam zijn bij een instelling die bij GGZ Nederland is aangesloten. Cao-partijen willen graag concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Dat geeft rust en duidelijkheid in de branche. Daarom hebben ze de minister gevraagd de nieuwe cao AVV te verklaren.

Wat betekent dit?
Door het besluit van de minister zijn de afspraken in de ge-avv’de cao nu van toepassing op alle werkgevers en daarmee ook alle werknemers in de hele ggz-branche. Hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt die strijdig zijn met de ge-avv’de cao? Dan zijn die nietig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de ge-avv’de cao.