Canon voor Professionalisering Jeugdhulp?

26-4-2018

Donderdag 26 april woonde de NVO een bijeenkomst bij over professionalisering en gemeenten, georganiseerd door het programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJJ). Drie gemeentes, Haarlem, Leiden en Den Haag, presenteerden de manier waarop zíj, samen met professionals, vormgeven aan jeugdhulp, U vindt er meer over op de website www.profesisonaliseringjeugdhulp.nl.

U kunt ook een gelijknamige app downloaden, in uw app-store. Doel van de bijeenkomst was de ontwikkeling van een canon voor professionalisering. U krijgt die canon vast nog een keer te zien; met de input van de ochtend wordt die verder ontwikkeld. De canon bestaat uit een doelstelling waar alle betrokkenen achter staan en waar alle betrokkenen steeds op terug grijpen om samen te bezien of zij nog op de goede weg zijn. Niet verwonderlijk is dat als belangrijke waarden werden benoemd: gezamenlijke besluitvorming met de cliënt, het organiseren van de goede randvoorwaarden voor experimenteren en innovatie en natuurlijk specifieke expertise die nodig is in de jeugdhulp en die op peil houden.

Veiligheid voor iedereen: voor cliënten, voor professionals en óók voor (politieke) bestuurders. Verlagen van administratieve lasten? Natuurlijk! Maar niet als waarde. Open oog en oor voor uitvoerbaarheid, dat wel!