Brief OCW aan Tweede Kamer over dyslexie gaat in op richtlijn NVO/NIP/NKD

11-7-2017

De NVO wil voorkomen dat kinderen onterecht een diagnose dyslexie krijgen. Maar áls ze deze beperking hebben, moet er snel een goede behandeling komen. De NVO ontwikkelde, samen met het NIP en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, een position paper.

Onderdeel van dat position paper is het voorstel een richtlijn te ontwikkelen. Die richtlijn richt zich op gedragswetenschappers in onderwijs en jeugdhulp. NVO, NIP en NKD werkten het voorstel op verzoek van de ministeries van OCW en VWS verder uit in een Plan van Aanpak. De brief die de Minister en Staatssecretaris van OCW vrijdag 7 juli aan de Tweede Kamer stuurde over het aanpakken van onnodige diagnoses gaat uitgebreid in op het initiatief van de beroepsgroepen en het NKD. De beide ministers ondersteunen het initiatief. Dat betekent dat we nu concreet aan de slag kunnen met de ontwikkeling.    

Zie ook: