Brandbrief Kwaliteitsstatuut GGZ

14-6-2019

Mede op initiatief van de NVO stuurde P3NL vandaag een brandbrief over het Kwaliteitsstatuut ggz aan het Zorginistituut Nederland. Zorgaanbieders en professionals gaven de afgelopen jaren talloze signalen af over de inperkingen die het Kwaliteitsstatuut ggz met zich mee brengt; er is niet of nauwelijks ruimte om naar eigen inzicht gekwalificeerde professionals in te zetten om de juiste zorg te bieden. Gevolg is stijgende wachtlijsten en onnodige bureaucratie.

Toetreding van nieuwe, gekwalificeerde beroepsgroepen is onder het huidige regime vrijwel onmogelijk. Ondanks evaluaties, ondanks rapporten met verbetersuggesties, ondanks toezeggingen van betrokken partijen is het Model Kwaliteitsstatuut slechts marginaal aangepast. P3NL, waarvan de NVO lid is, voorziet dat ook het Bestuurlijk Overleg komende week geen oplossing meer zal bieden. De brandbrief is bedoeld om het Zorginstituut Nederland erop voor te bereiden dat het zijn doorzettingsmacht zal moeten inzetten. P3NL beschrijft de randvoorwaarden waaraan een Model dat met de doorzettingsmacht van het Zorginstituut Nederland tot stand komt, zou moeten voldoen.

>> brandbrief Kwaliteitsstatuut GGZ