Bijeenkomst voor kinderen zonder verblijfsrecht van Defence for Children

28-4-2016
Afbeelding: Vluchtelingenkinderen Groep Ik blijf 2016

Honderden kinderen zijn al meer dan vijf jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning.
Deze kinderen leven in grote angst. Angst dat ze teruggestuurd worden naar een land dat ze niet kennen omdat zij hier al jaren wonen, naar school gaan en vriendjes en vriendinnetjes hebben. Met andere woorden: ze zijn hier geworteld.

De afgelopen tijd zijn er in het land verschillende protestacties opgezet voor gewortelde kinderen zonder verblijfsvergunning, zoals voor Tri uit Wageningen en voor David en Daniël uit Baarn. Defence for Children organiseerde op zaterdag 23 april jl. een bijeenkomst waar meer dan honderd kinderen, met soortgelijke verhalen, samen kwamen. Er kwamen meer dan 100 gewortelde kinderen bijeen in het Kinderrechtenhuis in Leiden om te praten over hun toekomst. Om samen te spelen, muziek te maken, te schrijven, te tekenen, te brainstormen, filmpjes en foto’s te maken om zo hun stem te laten horen en te laten weten dat ze in Nederland horen en blijven!

Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon in 2013 een oplossing is gekomen. Dat is helaas niet waar. 92% van de kinderen die een beroep doen op het Kinderpardon, wordt afgewezen ondanks dat zij al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, nadat ze een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. De regels van het Kinderpardon zijn onduidelijk en onrechtvaardig. Ondanks het feit dat bijna 38.000 mensen de petitie tekenden voor een eerlijk Kinderpardon veranderde er niets. Per jaar komen er honderden gewortelde kinderen bij aan wie een verblijfsvergunning op grond van het Kinderpardon wordt geweigerd. De kinderen en hun rechten moeten weer centraal komen te staan. Uitzetting van gewortelde kinderen is een ernstige schending van de kinderrechten. Defence for Children roept op tot een wet en verblijfsrecht voor álle gewortelde kinderen in Nederland!

Defence for Children is een petitie gestart onder de titel IK BLIJF HIER. Op hun website kunt u meer informatie vinden.

Bekijk ook het item van RTL nieuws hierover.

Deze tekst is aangeleverd door Anneke Legters (orthopedagoog NVO), zij was aanwezig bij deze bijeenkomst om ouders en kinderen te begeleiden.