Bezuinig niet op scholing van werkenden!

28-10-2016

Partijen bundelen krachten en sturen petitie aan Tweede Kamer
Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Bovendien wordt het budget aanzienlijk teruggebracht. Het is onverstandig om de scholingsaftrek voor werknemers nu af te schaffen stellen werknemers en werkgevers vertegenwoordigd in CNV, VNO-NCW en MKB Nederland, VCP, NVO, NRTO, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV en KLM. Gezamenlijk ondertekenen zij een petitie die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Boodschap van de petitie
De scholingsaftrek draagt eraan bij dat dure studies en opleidingen betaalbaar blijven voor de midden- en lage inkomens. Het Centraal Plan Bureau (CPB) geeft aan dat de scholingsaftrek 'als geheel effectief' is. Het afschaffen van de scholingsaftrek is een verkeerd signaal in een tijd waarin het voor werknemers steeds relevanter wordt om zich te blijven ontwikkelen en langer dan vroeger door te werken.

De afschaffing van de scholingsaftrek staat haaks op één van de speerpunten van het kabinetsbeleid voor de komende jaren, "Een leven lang leren". Nederland is een van de weinige hoge inkomstlanden waar tussen 2009 en 2014 het percentage publieke uitgaven aan volwassenenonderwijs is afgenomen, blijkt uit het ‘Global Report on Adult Learning and Education’.

Ook komt de postmaster-scholing in het gedrang voor orthopedagogen en andere beroepsgroepen. Terwijl niemand een professional wil die niet actueel en op niveau geschoold is. Het is daarom onbegrijpelijk dat dit rapport gebruikt wordt om een bezuiniging door te voeren.

Daarom onderschrijft de NVO deze petitie.

Behandeling in de Tweede Kamer
Op woensdag 26 oktober was er in de Tweede Kamer nog een technische briefing over de scholingsaftrek en as. maandag 31 oktober (eerste ronde) en maandag 7 november (tweede ronde) komt de bespreking van het Belastingplan aan de orde. Dan wordt ook dit onderwerp besproken. De NVO zal na het debat van 7 november verslag doen van de uitkomst.

 

In de media