Betekenis NVO-orthopedagoog uitgelicht in VNG Special Jeugd

12-9-2016

Advies bij de transformatie in het sociaal domein? Een POH-jeugd in uw gemeente? Versterking van het gezin rondom mensen met een beperking? De NVO-orthopedagoog kan iets voor u betekenen. Dat is de hoofdboodschap die de NVO dit jaar meegeeft in de VNG Special Jeugd. Het is het vierde opeenvolgende jaar dat de NVO de betekenis van de orthopedagoog onder de aandacht brengt van beleidsmakers. In het bijzonder bij gemeenten, omdat zij sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor veel taken, zoals jeugdhulp en de invulling en werkwijze van wijkteams.

Maak gebruik van de expertise
Een NVO-orthopedagoog is een handelingswetenschapper bij uitstek, niet alleen in gezinnen, maar ook binnen en tussen organisaties. Regelmatig heeft hij de rol van aanjager van vernieuwing. Ook is een orthopedagoog in staat om een leidende rol te hebben in de transformatie die beoogd is met de decentralisaties door een omslag in het denken en handelen te realiseren van verschillende partijen. Pedagogisch onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding zijn kerntaken van orthopedagogen. De beroepsgroep bestaat uit wetenschappelijk én in de praktijk geschoolde experts in de pedagogische relatie tussen de cliënt en zijn omgeving. Iets wat ontzettend van belang is omdat de relatie tussen de cliënt en zijn opvoeders, thuis, op school, in een instelling of ergens anders zowel onderdeel kunnen zijn van het probleem als de basis bieden voor de oplossing. Veel gemeenten maken al gebruik van die expertise, maar dat kan nog beter.

Meer weten?
Lees het gehele artikel ‘NVO-orthopedagoog is breed inzetbaar - Zorgverlener, poortwachter in het wijkteam en aanjager van vernieuwing’ (VNG Special Jeugd, september 2016).