Bestuur NVO wil inzetten op POH-Jeugd

2-9-2016

Op grond van gesprekken met leden, die de functie van praktijkondersteuner huisarts (POH) vervullen, ontwikkelde de NVO een gespreksnotitie over dit thema. Het bestuur besprak deze notitie tijdens zijn vergadering van afgelopen dinsdag en constateert dat het profiel van de orthopedagoog naadloos aansluit op waar cliënten, huisartsen en gemeenten behoefte aan hebben. Immers, de orthopedagoog is een expert als het gaat over kinderen, jeugdigen en gezinnen; dit is ook de (integrale) doelgroep van de huisarts. De scheiding die de minister aanbracht tussen psychische klachten en stoornissen leidt ertoe dat aanpassingsvraagstukken en werk- en relatieproblematiek nu bij de POH terecht komen. Dat sluit aan bij de deskundigheid van de orthopedagoog; die is immers een expert op betrekkingsniveau: wie heeft welke last en wiens probleem is dat eigenlijk?. En tenslotte is de orthopedagoog bij uitstek gericht op normaliseren, precies dát wat de POH, als dat kán, ook moet doen. Bijkomend pluspunt van NVO-orthopedagogen is dat zij zijn gehouden aan de beroepscode en onder tuchtrecht vallen.

Bij doorverwijzing moet de POH een heel goed beeld hebben van het regionale zorgaanbod en eventueel tot maatwerk kunnen komen. Dat kan de orthopedagoog bij uitstek als het om kinderen, jongeren en gezinnen gaat. Huisartsen en gemeenten hebben dezelfde opdracht: zij moeten preventief zijn en zorg zo vroeg mogelijk, zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk inzetten. De orthopedagoog kan daaraan bijdragen.

In Nederland hebben diverse projecten aangetoond dat inzet van een POH-Jeugd doorverwijzing naar meer specialistische zorg vermindert. Er zijn ook diverse organisatorische en financiële constructies; bijvoorbeeld financiering vanuit de gemeente en/of vergaande samenwerking tussen een CJG en huisartsen.

De NVO wil allereerst meer zicht krijgen op best-practices en de organisatie en financiering daarvan. Als u daarover informatie hebt, houden wij ons zeer aanbevolen.

Contactpersoon bij de NVO is Marlijn de Vries, m.devries@nvo.nl.