Beroepsverenigingen steunen pleidooi VNG voor structurele investeringen jeugdhulp

8-5-2019

Kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, psychologen, psychotherapeuten, jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals en kinderartsen ondersteunen het pleidooi van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor extra structurele investeringen in de jeugdhulp. Daarnaast zijn substantiële inhoudelijke aanpassingen nodig om goede, zinnige en passende jeugdhulp te blijven leveren.

Gemeenten, instellingen en professionals in de jeugdhulp hebben de afgelopen tijd kosten noch moeite gespaard om in onderlinge samenwerking, goede integrale jeugdhulp in de wijk te bieden. De goede randvoorwaarden om deze zorg vorm te geven, ontbreken echter. Ook gaat veel zorggeld op aan bureaucratie en administratieve lasten.

De gezamenlijke beroepsverenigingen pleiten voor structurele financiële investeringen én kwalitatieve aanpassingen. Er moet ruimte komen om te investeren in innovatie van de jeugdhulp en in de professionele ontwikkeling van de mensen die dit werk doen. De hoge werkdruk en het ontbreken van randvoorwaarden -als tijd voor overleg en reflectie, het zelf kunnen vormgeven van hetgeen wat nodig is voor het kind en het gezin- zet de kwaliteit van goede hulp zwaar onder druk. Laat verder de inhoud van de zorg aan de professionals over en daag hen uit om dat zo passend en doelmatig mogelijk te doen. Het kan zo niet verder met jeugdhulp als er geen substantiële inhoudelijke aanpassingen plaatsvinden. Dit vraagt om landelijke afspraken. Het gaat om de toekomst van kwetsbare kinderen en gezinnen!

Lees hier het gehele statement van de NVO en andere beroepsverenigingen.

Lees hier het pleidooi van de VNG

Lees hier de steun van de branches (BGZJ) voor het pleidooi van de VNG

Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)