Beroepsverenigingen: ernstige bedenkingen bij meldplicht kindermishandeling

27-10-2015

De NVO heeft samen met de beroepsverenigingen NIP, NVP, VKJP, NVRG, LVVP en VGCt in een brief aan de Tweede Kamer commissie VWS een reactie gegeven op enkele voorstellen die de Taskforce Kindermishandeling op 22 september deed. In het bijzonder op een aanscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, namelijk een meldplicht als kindermishandeling niet kan worden uitgesloten.

Gezamenlijk streven we als beroepsverenigingen naar het helpen verminderen van de handelingsverlegenheid van onze leden en willen wij bevorderen dat wordt gemeld wanneer dat nodig is. Hierom zijn professionals lid van een beroepsvereniging ook gehouden aan de beroepscodes, het (verenigings)tuchtrecht en hun (her)registratie en nemen we graag onze verantwoordelijkheid om informatie te verstrekken over- en ondersteuning te bieden bij- toepassing van de meldcode.

De doelstellingen van de Taskforce Kindermishandeling onderschrijven we dan ook van harte; elk kind dat slachtoffer wordt van kindermishandeling is er één te veel en elk mishandeld kind en/of zijn ouders heeft recht op hulp, die gericht is op het stoppen van die mishandeling. Desondanks hebben wij als beroepsverenigingen onze ernstige bedenkingen bij een meldplicht vanwege de mogelijke gevolgen die dit kan hebben. Zoals ouders die zich als gevolg van een meldplicht minder open stellen voor professionele consultatie en ondersteuning, is het de vraag of een melding in een bepaalde situatie de beste interventie is én zijn professionals die zijn aangesloten bij beroepsverenigingen verplicht de grenzen van hun bekwaamheid en bevoegdheid in te zien en daarnaar te handelen.

Wij willen als beroepsverenigingen dan ook graag meedenken over maatregelen die het terugdringen van kindermishandeling verder bevorderen en waarin er voor ouders, kinderen en professionals perspectief is. Daarover gaan we graag in gesprek met de verantwoordelijk staatssecretaris van VWS.

De Tweede Kamer debatteert naar alle waarschijnlijkheid in de week van 2 november over dit onderwerp. Uiteraard zullen wij u nader berichten over de uitkomsten van dit debat.