Beroepsprofiel specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

27-11-2015

De klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn geen onbekenden in de gezondheidszorg. Toch bestaan over de inhoud van hun werk en hun positie nog veel vragen. Waar zijn beide beroepsgroepen werkzaam in de zorg? Waar liggen hun deskundigheidsgebieden? Welke functies en rollen vervullen ze? De beroepsprofielen geven een antwoord op deze vragen.

Betere positionering
De beroepsprofielen moeten bijdragen aan een betere positionering van de beide specialismen. Zij zijn van belang voor de beroepsgroep zelf, maar ook voor anderen, zoals: beleidsmakers, directies van instellingen, zorgverzekeraars en verwijzers. Door middel van deze beroepsprofielen, streven we ernaar dat klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen op het netvlies komen van deze stakeholders en dat, waar nodig, de beeldvorming over deze beroepsgroepen wordt bijgesteld.

Gedrukte versie bestellen?
Wilt u een gedrukte versie van de beroepsprofielen bestellen? Dan kunt u hiervoor Cécile Salden benaderen, via c.salden@nvo.nl.

Digitale versie downloaden?
Wilt u een digitale versie van het beroepsprofiel downloaden? Klik dan op een van de onderstaande links.

>Beroepsprofiel klinisch psycholoog
>Beroepsprofiel klinisch neuropsycholoog