Belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie over de invulling van het belang van het kind

12-5-2017

Het betreft een Nederlands kind met een Nederlandse vader en een buitenlandse moeder die geen verblijfsvergunning heeft. De lijn in de Nederlandse rechtspraak was tot nu toe dat in dat geval de vader voor het kind kan zorgen en als de vader dat niet wil of kan, de moeder het kind mee kan nemen naar het buitenland. Het Hof zegt nu dat in de belangenafweging gekeken moet worden naar de affectieve banden van het kind met beide ouders, naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de risico's 'voor het evenwicht van het kind' als het van een van de ouders wordt gescheiden. Klik hier voor de uitspraak.

Persbericht van Defence for Children over de uitspraak
Reactie van het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht in Trouw