Belangrijk: bepaling uiterste herregistratiedatum gz-psycholoog

17-3-2016

De NVO heeft informatie ontvangen van het BIG-register over de manier waarop de uiterste herregistratiedatum voor gz-psychologen wordt bepaald. De overheid gaat hier namelijk anders mee om dan de NVO. Hoe gaat dat in zijn werk? De juiste informatie hierover vindt u hieronder.

Hoe bepaalt het BIG-register de uiterste herregistratiedatum?
Het BIG-register bepaalt dat aan de hand van de datum van uw diploma of uw verklaring van vakbekwaamheid. Wilt u uw BIG-registratie behouden? Dan moet u voordat uw herregistratiedatum verloopt een aanvraag doen. Uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is vijf jaar na het moment dat u het positieve besluit voor herregistratie krijgt. Dit is wettelijk zo geregeld. In het beoordelingskader wordt dit vermeld in paragraaf 2.1.3. Ook treft u de informatie aan op de website van het BIG-register.  

Voorbeeld
Uw huidige herregistratietermijn voor gz-psycholoog loopt af op 31 december 2016. U vraagt op tijd uw herregistratie aan en ontvangt hierdoor op 5 maart 2016 een positief besluit voor de herregistratie. Dit betekent dat de registratie verlengd wordt tot 5 maart 2021 (periode van 5 jaar) en niet tot 31-12-2021.

Wordt uw aanvraag voor herregistratie afgewezen?
Dan wordt uw registratie doorgehaald na het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum. Goed om te weten: in de gehele periode vóór uw uiterste herregistratiedatum kunt u proberen te voldoen aan de eisen voor herregistratie (bijvoorbeeld door extra werkervaring op te doen of scholing te volgen) en opnieuw een aanvraag doen.

Vragen?
Heeft u vragen over uw herregistratie? Dan kunt u terecht bij het BIG-register.

  • Ook vindt u op www.bigregister.nl/herregistratie per beroep een beoordelingskader waarin wordt aangegeven aan welke eisen u moet voldoen om voor herregistratie in aanmerking te komen.
  • U kunt terecht bij de NVO, via info@nvo.nl, voor specifieke vragen als ‘valt mijn werkervaring onder de deskundigheid van het beroep?’