Basis orthopedagogen vrijgesteld van btw!

18-12-2015

We hebben heel goed nieuws! Vanaf januari 2016 vallen alle basis orthopedagogen met een universitaire opleiding, lid van de NVO én ingeschreven in het register basis orthopedagogen onder de btw-vrijstelling! Dat betekent dat u vanaf 1 januari bent vrijgesteld van btw. De vrijstelling zal gelden voor de gezondheidskundige handelingen van onze leden die basis orthopedagoog zijn. Over effecten voor niet-leden kunnen wij nog geen uitspraak doen.

Heeft u btw afgedragen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2016? Kijk dan hier voor meer informatie. 

De NVO heeft zich de laatste jaren hard gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Zo startte de NVO een proefproces en hebben de politieke partijen PvdA en CDA op basis van input van de NVO hier schriftelijke vragen over gesteld aan de minister in december 2014. Hier kunt u de vragen en beantwoording van minister Schippers van 13 juli 2015 lezen. De Belastingdienst heeft nu aan de NVO laten weten dat vanaf 1 januari 2016 de basis orthopedagogen zijn vrijgesteld van btw (onder eerdergenoemde criteria).

NVO leden die btw moesten afdragen, kregen met ingang van 2013 een oneerlijke concurrentiepositie in het veld. De NVO is dan ook heel blij dat dit goede nieuws nog voor de kerst gemeld kan worden en per 1 januari 2016 ingaat.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Mik (beleidsmedewerker) via k.mik@nvo.nl.