Argumentenkaart OG in het BIG-register

18-1-2019

Eind november 2018 stuurde Minister De Jonge het wetsvoorstel wijziging wet Zorg en Dwang en de Wet BIG naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen in de Wet zorg en dwang én het voorstel om de OG op te nemen in het BIG-register. De Tweede Kamer had tot woensdag 16 januari jl. de tijd om inbreng te leveren als reactie op dit wetsvoorstel.

De NVO stuurde een brief met het verzoek aan de Kamerleden om onze reactie te betrekken bij hun inbreng voor het wetsvoorstel. Ook ontwikkelde de NVO een overzichtelijke argumentenkaart met de belangrijkste argumenten voor opname van OG in het BIG-register.

Lees meer informatie in het themadossier ‘OG in de BIG’ op onze website.