ALV wordt ledenraad

30-6-2017

De algemene ledenvergadering (ALV) van gisteravond, 29 juni, besloot met een overtuigende meerderheid van 78 stemmen voor en 12 stemmen tegen om zich om te vormen tot een ledenraad. Van die in totaal 90 stemmen stemden 53 leden via het machtigen van een ander lid; van hen stemden 50 leden voor. De volgende stap is nu het opstellen van nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement. Er komt nog een ALV in de huidige vorm en die ALV zal stemmen over de statuten. Er waren ook ingekomen stukken, o.a. van oud-directeur en erelid Liesbeth Mulder, die deze ontwikkeling steunt, maar aangeeft dat het, in welke vorm dan ook, binnen de vereniging gaat om betrokkenheid, openheid en vertrouwen.

De ALV benoemde maar liefst drie nieuwe bestuursleden: Marie-Jeanne van Hagen, voor de portefeuille kwaliteit, Maarten Wetterauw, voor de portefeuille dienstverlening en Noortje Slagter als student-bestuurslid. We namen afscheid van bestuurslid Robbert van Kampen en van studentbestuurslid Jeanine Baartmans. Natuurlijk zetten we hen even in het zonnetje.

Na het buffet volgde het inhoudelijk deel van de zomerborrel: de documentaire 'Lieve Mama', die vanuit het eigen perspectief van de maakster, in beeld brengt hoe het is om op te groeien met een depressieve moeder. En hoe zeer iedereen in de omgeving, ook zorgverleners en de kinderen zelf, de moeder centraal stelt. Aansluitend volgde een geanimeerd gesprek tussen de maakster van de film en de aanwezige leden.

Bestuur en bureau kijken heel tevreden terug op deze ALV en danken iedereen voor hun grote betrokkenheid en inbreng.

Eind augustus komt het bestuur weer bij elkaar. Daarna kunt u een conceptverslag van de ALV op onze website vinden.