Alle uitspraken verzamelen?!

20-7-2018

Cliënten die vinden dat onze leden niet volgens de NVO-beroepscode handelen, kunnen terecht bij ons College van Toezicht. Dat College beoordeelt de klacht en doet een uitspraak. Als de cliënt of de pedagoog het niet eens is met die uitspraak kan hij in beroep gaan bij het College van Beroep. Dat College doet dan vervolgens een beslissende uitspraak, waaraan het NVO-lid zich moet houden. Het College kán een pedagoog een maatregel opleggen.

De uitspraken gaan over situaties die zich ook in uw beroepspraktijk kunnen voordoen. Als u zich afvraagt hoe u in een bepaalde situatie het beste kunt handelen, kan het best zijn dat een vergelijkbare situatie tot een klacht heeft geleid. Daar kunt u uw voordeel mee doen. Het komt ook wel eens voor dat een cliënt u onder druk zet en dreigt een tuchtklacht in te dienen. Misschien heeft een cliënt dat in een vergelijkbare situatie gedaan en is de pedagoog in het gelijk gesteld. Dan kan zo’n uitspraak u steunen, mentaal of door de cliënt de uitspraak te laten zien. Tot nu toe publiceerde het bestuur van de NVO de (geanonimiseerde) uitspraken van de Colleges wel, maar u kon er niet systematisch in zoeken. Dat kan vanaf nu wel! U kunt zoeken op uitspraken over pedagogen in een specifiek werkveld, bijvoorbeeld onderwijs. U kunt ook zoeken op bijvoorbeeld geheimhouding, communicatie of gezagsrelaties. Elke uitspraak is voorzien van een pakkende titel en een compacte samenvatting We hopen dat de uitspraken u op deze manier kunnen helpen bij uw beroepsuitoefening.

Klik hier om naar de uitspraken te gaan.

En voordat u nou denkt dat het om duizenden uitspraken gaat: over onze 8000 leden komen jaarlijks nog geen tien klachten binnen. En maar tegen een paar daarvan wordt beroep aangetekend. Het overgrote deel van uw cliënten of andere opdrachtgevers is dus tevreden.

Aanverwante producten van de NVO: