Al gezien? De LinkedIn pagina voor intervisie NVO basis orthopedagogen

9-6-2016
6742


Per 1 juli 2015 is bij de NVO een herregistratieregeling ingegaan voor basis orthopedagogen. De herregistratie bestaat uit twee onderdelen, te weten minimaal 2500 uur orthopedagogische werkervaring en 120 uur deskundigheidsbevordering waaronder 40 contacturen intervisie. Aan deze onderdelen moet voldaan worden binnen een periode van vijf jaar. Om de basis orthopedagoog te ondersteunen in het organiseren van intervisie, is de werkgroep ‘Intervisie’ in het leven geroepen, aangesloten bij het netwerk basis orthopedagogen.

Mocht u interesse hebben om een intervisiegroep te starten of wilt u zich bij een groep aansluiten, dan kunt u een oproep plaatsen op deze LinkedIn pagina NVO basis orthopedagogen. Hiervoor moet u eerst lid worden van deze besloten groep.

Voor meer informatie over de inhoud en criteria van intervisie kunt u terecht op de website van de NVO. Onlangs heeft de NVO ook enkele tips voor scholing opgesteld waarin informatie is opgenomen over de mogelijkheden van geaccrediteerd onderwijs.