AGB code voor alle professionals met een registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

30-6-2017

NVO, NIP en BPSW hebben zich sinds de start van de registratie van professionals bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hard gemaakt voor AGB-codes voor SKJ geregistreerde professionals. En met resultaat! Professionals met een SKJ registratie die tot nu toe geen aanspraak konden maken op een AGB-code kunnen vanaf 29 juni 2017 een AGB aanvraag doen bij AGB Vektis. Orthopedagogen met een NVO-registratie konden al langer een AGB-code aanvragen.

AGB code
Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Vektis is de beheerder van dit register. De gegevens van zorgverleners zijn voorzien van een unieke codering: de AGB-code . Met de AGB-code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. De code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar en/of gemeenten. Zonder AGB code is declaratie niet mogelijk. Indien een AGB code is afgegeven, is het dus mogelijk om binnen de pakketten die de cliënt heeft afgesloten met de zorgverzekering en/of gemeenten hulp- en dienstverlening te declareren. Met name voor zzp-ers is dit goed nieuws.

Vektis
Vektis geeft zowel AGB-codes uit voor individuele zorgverleners als voor praktijken. Een AGB-code kan worden aangevraagd via www.agbcode.nl. Tijdens de registratie wordt u gevraagd om gegevens als naam en adres, maar ook om informatie over de praktijkvoering, praktijkgegevens en kwalificaties aan te leveren (bijv. SKJ registratie).