Afwegingskader meldcode en praten met kinderen

12-10-2018

Op donderdagavond 11 oktober vond in Zwolle de aftrap plaats van een reeks regionale bijeenkomsten over het afwegingskader in de meldcode. Binnen de muren van ‘het Klooster’ praatte Mariska van der Steege een groep (ortho)pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten en sociaal werkers bij over de veranderingen in de meldcode per 1 januari 2019. Wat gaat er veranderen voor deze beroepsgroepen? Wat gaat er veranderen voor Veilig Thuis? Hoe maak je de afweging of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling dusdanig acuut of structureel zijn dat een melding bij Veilig Thuis aangewezen is? Aan de hand van een casus werd geoefend met het afwegingskader. In de tweede helft van de bijeenkomst nam Marike van Gemert iedereen mee in ‘het praten met kinderen’.

Zij ging in haar bijdrage in op het zorgvuldig het gesprek met kinderen aan gaan bij (vermoedens van) kindermishandeling. Met welke dilemma’s heb je te maken als professional? Hoe zorg je ervoor dat kinderen zich écht gehoord voelen? Hoe creëer je een veilige setting? En hoe ben je transparant over wat je gaat doen met wat er uit een gesprek is gekomen? Een mooi inhoudelijk verhaal met concrete voorbeelden en af en toe ‘open deuren’ die tóch niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn in de dagelijkse praktijk. Maar vooral: wees de persoon die deze kinderen zich later herinneren!

Meer kunt u lezen in de gratis reader op www.academiepratenmetkinderen.nl.

In de aankomende maanden vinden soortgelijke bijeenkomsten ook plaats in Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Met elke keer een andere inhoudelijke spreker. Zelf ook aanwezig zijn bij één van de regionale bijeenkomsten? Klik hier voor meer informatie.