Aftrekpost voor scholing blijft bestaan

14-11-2016

Minister Bussemaker van OCW heeft laten weten dat de fiscale aftrek voor scholing voorlopig blijft bestaan. In 2017 verandert er niets aan de huidige regeling. Het besluit voor omzetting naar zogeheten scholingsvouchers die meer gericht waren op de midden- en lage inkomensgroepen en kwetsbare beroepen was nog niet rijp voor een verantwoorde wetsbehandeling. Dit concludeerden Kamerleden van nagenoeg alle partijen bij de behandeling van het Belastingplan op 7 november jl. in de Tweede Kamer. Veel organisaties, waaronder de NVO, keerden zich tegen deze maatregel omdat die gepaard zou gaan met een bezuiniging en de bij- en nascholing van (ortho)pedagogen in het gedrang brengt.

De komende tijd gaat de minister wel aan nieuwe voorstellen werken om de huidige scholingsaftrek om te vormen. De NVO houdt de voortgang nauwgezet in de gaten en informeert u bij relevante ontwikkelingen.

Bekijk ook ons eerder bericht ‘Bezuinig niet op scholing van werkenden!’

>>update scholingsaftrek