Actieprogramma Kansrijke start

14-9-2018

Zo’n 14% van de kinderen in Nederland maakt een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen. De NVO is blij met deze aandacht voor de eerste levensfase. Dat sluit aan bij de visie van het Manifest 1001 Kritieke Dagen, een initiatief van NIP, DAIMH, Babywerk en NVO.

De Jonge kondigt een wetswijziging aan waardoor de jeugdgezondheidszorg al vóór de geboorte van het kind ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan bieden. Voor het actieprogramma – dat op 11 september in Tilburg werd gepresenteerd – is 41 miljoen euro beschikbaar.

De bedoeling is dat overal in het land lokale coalities rondom de eerste 1000 dagen worden opgericht die met elkaar afspraken maken over het inzetten van effectieve maatregelen rondom de zwangerschap, bijvoorbeeld over het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (kwetsbare) ouders. In onder andere Tilburg, Den Haag, Heerlen, Hoogeveen en Rotterdam zijn de eerste coalities al gevormd.

De minister wil daarnaast de Wet publieke gezondheid aanpassen zodat kwetsbare ouders al voor de geboorte ondersteuning en begeleiding krijgen via de JGZ. Nu is het wettelijk zo geregeld dat de jeugdgezondheidszorg pas wordt ingezet vanaf de geboorte. Via de JGZ kan dan ook hulp op andere domeinen worden geboden.

Download:
>Kamerbrief en Actieprogramma