Aansluiting bij geschillencommissie (Wkkgz)

20-10-2016

De WKKGZ, die voor de ggz en de langdurige zorg vanaf 2017 in volle omvang van kracht wordt, legt nieuwe verplichtingen op; als zorgaanbieder dient u te beschikken over een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris voor uw cliënten en u dient aangesloten te zijn bij een geschillencommissie.

Vrijgevestigde NVO-leden die als zorgaanbieder werkzaam zijn kunnen zich binnenkort aansluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie. De NVO heeft samen met de overige beroepsverenigingen van P3NL overeenstemming bereikt met de Geschillencommissie in Den Haag. De NVO informeert de leden op korte termijn over de manier waarop en het tijdsvak waarbinnen vrijgevestigde zorgaanbieders zich kunnen aansluiten. Samen met de overige P3NL-verenigingen is de NVO ook bezig met het inrichten van een gezamenlijke pool van klachtenfunctionarissen. De NVO stelt vrijgevestigde zorgaanbieders op deze manier in staat om per 1 januari 2017 aan hun wettelijke verplichtingen op grond van de Wkkgz te voldoen.

De onafhankelijke en erkende geschillencommissie zal worden opgericht door de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) in Den Haag.
Voor dit doel sluit P3NL een samenwerkingsovereenkomst met SGC. Deze overeenkomst ligt op dit moment bij P3NL ter ondertekening. De onderhandelingen over een gezamenlijke pool van klachtenfunctionarissen zijn bijna afgerond. Het doel daarvan is dat vrijgevestigde zorgaanbieders per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris kunnen inschakelen wanneer zij in gesprek met de cliënt niet meteen tot een oplossing komen. De klachtenfunctionaris kan na de eerste klachtopvang ook een bemiddelende rol spelen bij het afhandelen van de klacht.

De NVO zorgt, samen met de overige beroepsverenigingen ook voor een klachtenregeling. In die regeling zal opgenomen zijn op welke manier de inzet van klachtfunctionarissen mogelijk is en hoe de aansluiting bij de geschillencommissie is geregeld. Daarom is de ontwikkeling van de regeling de laatste stap voor de NVO; al het andere moet dan immers al zijn geregeld. We zullen de regeling echter vóór 1 januari publiceren. U kunt hem dan van onze website overnemen.