Aanpassingen in richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming nu online

7-7-2017

Om de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zo up-to-date mogelijk te houden tussen het moment van ontwikkeling en het moment waarop een richtlijn grondig wordt herzien, worden er tussentijds aanpassingen door gevoerd.

Aanpassingen die vanuit het richtlijnen programma worden verzameld doordat professionals die met de richtlijnen werken hun feedback sturen. De dertien aangepaste richtlijnen staan nu op de website van het richtlijnen programma! Evenals de aanpassingen in de betreffende werkkaarten en informatie voor ouders.

Wat voor aanpassingen?
Het gaat niet om aanpassingen op de inhoud. De aanbevelingen van iedere richtlijn zijn dus gewoon dezelfde gebleven. Aan welke aanpassingen kunt u dan wel denken? Bijvoorbeeld:

  • De doelgroep – jeugdprofessionals – is nauwkeuriger omschreven.
  • Alle interventies die in de richtlijnen genoemd worden zijn voorzien van het meest recent verkregen erkenningsniveau.
  • Er zijn aanpassingen gedaan als vervolg op de transitie in het jeugddomein. Deze hebben bijvoorbeeld te maken met het anders benoemen van organisaties, procedures en de verbreding van het jeugddomein.
  • De verwijzingen naar andere richtlijnen zijn geactualiseerd.


De aanpassingen zijn doorgevoerd in dertien van de veertien richtlijnen. De Richtlijn Ernstige gedagsproblemen is nu niet aangepast omdat deze richtlijn als eerste de fase van volledige herziening in gaat.

Nooit af
Richtlijnen zijn levende documenten: ze zijn nooit af. Recent onderzoek, innovaties in de praktijk of ervaringen door gebruik geven nieuwe inzichten. Een of twee maal per jaar worden er kleine aanpassingen door gevoerd, zoals in deze ronde. Daarnaast wordt eens in de paar jaar elke richtlijn volledig herzien. Ook is het mogelijk dat er richtlijnen op nieuwe onderwerpen worden ontwikkeld.