Aanpak GGZ-wachtlijsten

18-7-2017

Minister Edith Schippers (VWS) en GGZ-partijen gaan de GGZ-wachtlijsten aanpakken. Voor de Kerst moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn en vóór 1 juli 2018 moet de problematiek opgelost zijn. De NVO is lid van de federatie P3NL die als partij deelnam aan het overleg met de Minister. >Lees verder