Aanmelding voor klachten- en geschillenregeling

16-12-2016

De WKKGZ, die voor de ggz en de langdurige zorg vanaf 2017 in volle omvang van kracht wordt, legt nieuwe verplichtingen op; als zorgaanbieder dient u te beschikken over:

  • een klachtenregeling
  • een klachtenfunctionaris voor uw cliënten
  • en u dient aangesloten te zijn bij een geschillencommissie


De NVO biedt samen met de overige beroepsverenigingen van P3NL de vrijgevestigde NVO-leden de mogelijkheid zich via P3NL aan te sluiten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg in Den Haag.

Aanmelding Klachten- en Geschillenregeling P3NL
Het administratief inrichten van de regeling verloopt goed maar door een aantal technische oorzaken zal de aanmeldprocedure via de website van P3NL mogelijk niet voor 1 januari gereed zijn.

Dat betekent echter niet dat u zich niet kunt aanmelden of dat u daarmee niet verzekerd zou zijn van deelname aan de regeling. Om die reden kan men zich aanmelden via het volgende e-mailadres: info@p3nl.nl. Het is daarbij wel gewenst dat de volgende gegevens worden aangeleverd:

Naam zorgverlener:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Praktijknaam:
Emailadres:
Naam beroepsvereniging:

Met deze e-mail is dan gegarandeerd dat u deelneemt aan de regeling en zo voldoet aan de eisen die de Wkkgz op dit punt stelt. U ontvangt zodra de aanmeldprocedure administratief is ingeregeld een e-mail om uw aanmelding af te ronden.