Aandacht voor vermindering regeldruk zorgaanbieders

22-10-2015

De Tweede Kamer heeft op 13 oktober een motie aangenomen van PvdA en D66 waarin de regering wordt gevraagd om binnen drie maanden te komen met concrete voorstellen die doelstellingen en een tijdpad omvatten om de toegenomen regeldruk, die gepaard gaan met de zorghervormingen, aan te pakken. De NVO signaleerde al tijdens eerdere Kamerdebatten dat er behoefte is aan een oplossing en dat de wil er is bij zowel de minister als de staatssecretaris om hier iets aan te doen, en kijkt dan ook uit naar de concrete plannen van het kabinet.

Op dit moment werken diverse brancheorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan een programma voor de korte termijn; de gemeenschappelijke werkagenda ‘Administratie en Informatievoorziening WMO en Jeugdwet’. Hiermee zou er meer duidelijkheid moeten komen voor zorgaanbieders en gemeenten voor het beter organiseren van het digitale gegevensverkeer, het waarborgen van privacy en het verminderen van de administratieve lasten.

Zodra de regering komt met concrete voorstellen en de gemeenschappelijke werkagenda vanuit brancheorganisaties en de VNG beschikbaar is, zullen wij u uiteraard informeren.