1001 Kritieke Dagen onder aandacht gebracht bij Tweede Kamer

24-2-2017
Afbeelding: 1001 kritieke dagen


Diverse partijen die zich hard maken voor het investeren in 1001 Kritieke Dagen hebben een position paper gestuurd naar de Tweede Kamer ten behoeve van het Algemeen Overleg over Jeugdhulp op 23 februari.

Het position paper Een gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generatie – investeren in 1001 Kritieke Dagen doet een oproep aan de landelijke en lokale politiek om in beleid, professionalisering en bekostiging meer aandacht te besteden aan gezonde, veilige zwangerschap, krachtig ouderschap en de eerste levensfase van het kind. Dit vraagt om een integrale aanpak en het verbinden het medische, mentale en sociale domein.

Vijf pijlers worden in het paper benadrukt:

  • Vroeg investeren (voor de conceptie tot en met de eerste levensjaren van het kind)
  • Kennis verspreiden (bij voorkeur via scholing door de disciplines heen) en ondersteuningsbehoefte vroeg signaleren.
  • Aandacht voor veerkrachtig ouderschap
  • Focus op veilige en gezonde hechting
  • Verbinden van medische en sociale zorg


Het paper is opgesteld door de Bernard van Leer Foundation, het Nederlands Jeugdinstituut, TNO, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de Hogeschool Leiden, met kennis en expertise van het veld, waaronder de initiatiefnemers van 1001 Kritieke Dagen.

1001 Kritieke Dagen is een initiatief van NIP, NVO, DAIMH en Babywerk; ruim 150 partijen onderschreven het bijbehorende Manifest.

>Bekijk hier het Themadossier 1001 Kritieke Dagen