Aansluiten bij ZorgDomein: als vrijgevestigde beter in beeld bij huisarts en andere verwijzers

25-10-2019

Wilt u als orthopedagoog met een eigen praktijk ook beter op het netvlies komen van huisartsen en andere verwijzers? Beter met huisartsen samenwerken en minder administratieve lasten? Zorgdomein kan u hierbij helpen!

ZorgDomein is een digitaal informatie- en communicatieplatform dat zorgverleners onderling met elkaar verbindt. Op dit moment maakt ruim 90% van de huisartsen in Nederland gebruik van ZorgDomein voor het verwijzen naar vervolgzorg. Vrijwel alle ziekenhuizen en veel andere zorgaanbieders gebruiken ZorgDomein om digitaal verwijzingen te ontvangen. Sinds 2 jaar kunnen ook vrijgevestigde praktijken, zoals praktijken van orthopedagogen, aansluiten op het ZorgDomein platform.

Voordelen ZorgDomein
Met ZorgDomein:

  • Is je zorgaanbod (en dus je expertise als orthopedagoog) beter in beeld bij huisartsen (en jeugdartsen) in jouw werkomgeving;
  • Ontvang je digitaal volledige verwijzingen met alle relevante patiëntgegevens, die voldoen aan geldende richtlijnen;
  • Handel je efficiënt en foutloos verwijzingen af;
  • Stuur je rapportages aan huisartsen, óók zonder voorafgaande verwijzing;
  • Overleg je veilig en eenvoudig via de geïntegreerde zorgmessenger Patiëntoverleg;
  • Kun je proactief de patiënt benaderen voor het plannen van de afspraak.


Meer informatie over ZorgDomein is te vinden op www.zorgdomein.com.

Als NVO zijn we in gesprek met ZorgDomein over u hun aanbod van meerwaarde kan zijn voor orthopedagogen. Heeft u als orthopedagoog met een eigen praktijk interesse om aan te sluiten bij ZorgDomein? Laat het weten aan Marlijn Snoeij - de Vries via m.snoeij@nvo.nl.