1.501 OG’ers geregistreerd in NVO Kwaliteitsregister OG

5-2-2021

Inmiddels hebben 1.501 OG’ers hun registratie in het NVO Kwaliteitsregister OG geactiveerd. We zijn als NVO trots om te zien dat deze 1.501 mensen dit als een nuttige en noodzakelijke aanvulling zien op hun registratie in het BIG-register als orthopedagoog-generalist.

Dit aantal geregistreerden loopt nog dagelijks op. Er zijn inmiddels weer nieuwe afgestudeerde OG’ers en er zijn nog zo’n 30 leden bezig met hun registratieaanvraag bij het BIG-register. Het BIG-register kent inmiddels 1.792 geregistreerde OG’ers (peildatum: 1 februari 2021). Ruim 80 procent daarvan heeft zich dus óók geregistreerd in het NVO Kwaliteitsregister.

Deze cijfers geven een mooi beeld nadat de OG per 1 januari 2020 werd opgenomen in het BIG-register. Tot januari 2021 liep er een overgangsregeling dat OG’ers zich op basis van hun NVO registratie konden registreren in het BIG-register. Die bepaling in het Besluit OG is per 1 januari 2021 komen te vervallen. ‘Nieuwe’ OG’ers kunnen zich nu registreren in het BIG-register met een diploma van een van de door de minister aangewezen opleidingsinstellingen óf een bewijs van het bij de NVO gevolgde individuele opleidingstraject (tot 1 januari 2023).

> Meer informatie over de NVO Kwaliteitsregisters vindt u hier