Zorglandschap Jeugd: summerschool 2018

Locatie De Observant
Plaats Amersfoort
Van 19-07-2018 13:00:00
Tot 19-07-2018 17:00:00

Zorglandschap Jeugd: summerschool 2018

Het ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugd organiseert ook dit jaar weer een serie Summerschools Zorglandschap. In één dagdeel in juli of augustus leert u op een inspirerende en laagdrempelige manieren om te kijken naar een goede inrichting van de samenwerking tussen lokale teams en zorgaanbieders. In één dagdeel verdiept u zich in een onderwerp waar u meer over wilt weten. U hoort goede voorbeelden, wisselt kennis uit met collega’s en versterkt uw netwerk. De Summerschool biedt inspirerende en laagdrempelige manieren om te kijken naar een goede inrichting van de samenwerking tussen lokale teams en zorgaanbieders.

Na het succes van vorig jaar ook dit jaar vijf bijeenkomsten met vijf thema's die aansluiten bij het actielijnen van het programma Zorg voor de Jeugd:

Sessie 1: meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien met Lieke van Domburgh (directeur Kwaliteit van Zorg en innovatie Pluryn) En Hedy van Loon (jeugdpsychiater Pluryn) Donderdag 19 juli van 13:00 - 17:00 uur;

Sessie 2: kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden met Bas Wijnen (programmaleider Ondersteuning transformatie, Nederlands Jeugdinstituut) en Ellie Miedema (regisseur integraal jeugdbeleid, gemeente Amsterdam) Donderdag 26 juli van 13:00 - 17:00 uur;

Sessie 3: Vanuit het idee van een inclusieve samenleving werken aan steeds betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen met Mario Nossin (bestuurder Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede) Donderdag 2 augustus van 13:00 - 17:00 uur;

Sessie 4: alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen met Dave Ensberg-Kleijkers (bestuurder Biezonderwijs Tilburg) en Tanja Verhoeven (beleidsmedewerker gemeente Tilburg) Donderdag 16 augustus van 13:00 - 17:00 uur;

Sessie 5: jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt met Kitty Julsingha (VNG projectteam Innovatie Jeugdbescherming) en Peter Dijkshoorn (bestuurder en jeugdpsychiater Accare) Donderdag 30 augustus van 13:00 - 17:00 uur.

Doel en doelgroep
Doel is het uitwisselen van ervaringen en het bieden van praktische handvatten. Doelgroep van de bijeenkomsten zijn cliëntvertegenwoordigers, beleidsmedewerkers en wijkteammedewerkers van gemeenten en beleidsmedewerkers en professionals van jeugdhulpaanbieders en onderwijsinstellingen.

Praktische informatie
De themasessies worden gehouden in de Observant in Amersfoort. Aanmelden kan hier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Let op: Er zit een limiet op het aantal aanmeldingen.

Klik hier voor de uitnodiging.