Afbeelding: NVO - NIP

Bijeenkomst thuiszittende leerlingen: wat is je rol als (ortho)pedagoog/(school)psycholoog) ?

Eind 2017 organiseerden NVO en NIP de eerste in een reeks van 4 regionale bijeenkomsten met als vraagstuk  ‘Wat is de rol van de pedagoog/psycholoog in het dossier thuiszitters’?
De komende 3 bijeenkomsten worden georganiseerd in Eindhoven (12 maart) en Zwolle (18 april) en in Utrecht of Amsterdam. Een datum voor de bijeenkomst in Utrecht of Amsterdam volgt nog.

Het thema ‘thuiszitters’ is afgelopen jaar met de komst van Marc Dullaert als aanjager van het thuiszitterspact, een veelvuldig besproken onderwerp geweest. Méér dan ooit hebben orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen en schoolpsychologen een verantwoordelijkheid binnen het onderwijs en daarmee ook op dit thema.

Tijdens de bijeenkomst gaat José Wichers-Bots in op die verantwoordelijkheid.

Als opmaat hiervoor ontwikkelde de NVO de film ‘Thijs’. Aan de hand van deze film zal José Wichers-Bots, in dialoog met de aanwezigen, inzoomen op vragen als: wat is je rol als gedragsdeskundige in dienst van een school of van een samenwerkingsverband als het gaat om leerlingen die thuis komen te zitten?  Wat doe je? Neem je initiatief, probeer je te interveniëren? Hoe ga je, als dat nodig is, in gesprek met de schoolleiding of het schoolbestuur? Breng je partijen om de tafel en hoe doe je dat? Probeer je structureel iets te veranderen aan de werkwijze van een school, zodat herhaling wordt voorkomen? Wat zijn de sleutels tot succes? Zij doet dit aan de hand van een stukje theorie, voorbeelden en in dialoog met de zaal.

Ook bespreekt zij met de deelnemers enkele cases die zij als lid van de Geschillencommissie behandelde, en die mogelijk anders hadden kunnen uitpakken (voor leerling, ouders en school), als de gedragswetenschapper daarin een andere rol had genomen.

Deelnemers aan de bijeenkomst raden wij aan vooraf kennis te nemen van twee uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs:

Programma
18.00 uur    Inloop met broodjes
18.30 uur    Start bijeenkomst
19.30 uur    Korte pauze
20.30 uur    Einde bijeenkomst

José Wichers-Bots is naast haar werkzaamheden als orthopedagoog bij de Fontys Hogescholen ook lid van de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs en van het College van Beroep bij de NVO.

Accreditatie
Voor de bijeenkomst is accreditatie toegekend bij NVO en NIP. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 0,5 punt voor het Taakgebied Overige Taken en 0,5 punten voor Behandeling(K&J NIP / NVO OG). Voor de KJ / OG herregistratie is de bijeenkomst geaccrediteerd  voor 2 punten.

Aanmeldingsformulier: 
>12 maart 2018, Regardz Gele Kegels Eindhoven 

>18 april 2018, Regardz Nieuwe Buitensocieteit Zwolle