Theaterseminar Scheiden

Locatie Stadsschouwburg
Plaats Amsterdam
Van 26-02-2019 00:00:00
Tot 26-02-2019 00:00:00

De NVO is betrokken bij het Platform Scheiden zonder Schade van Andr├ę Rouvoet

Vanuit het platform wordt op 26 februari 2019 het theaterseminar Voorstelling van Zaken georganiseerd in de stadsschouwburg in Amsterdam. Voorstelling van Zaken is een ‘theatraal debat’ waar professionele topacteurs scènes spelen die de opmaat zijn voor een debat.

De voorstelling is bedoeld voor alle professionals die betrokken (kunnen) zijn bij scheidingen.

De debatten tijdens het theaterseminar spelen zich af tussen deskundigen die dagelijks met de problematiek van scheiden en de gevolgen daarvan, vooral voor kinderen, te maken hebben. Het seminar is een artistieke vorm van deskundigheidsbevordering. Na de voorstelling zal er ruim gelegenheid zijn om te netwerken en te 'speeddaten', zodat uitwisseling van ideeën en ervaringen kan plaatsvinden.

Eerdere edities van dit theaterseminar over ‘zorg’ en ‘pensioen’ zijn te zien op www.voorstellingvanzaken.nl. Voor de voorstelling is accreditatie aangevraagd bij diverse registers.

Alvast reserveren
De voorstelling zal naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 3 uur duren (van 14.00 tot 17.00 uur), met een uur na afloop voor debat en speeddating.  Op een later moment volgt het uitgewerkte programma, inclusief gespreksdeelnemers en acteurs.

De voorstelling is eenmalig en het aantal plaatsen is beperkt. Wilt u alvast een kaartje reserveren kan dat door te mailen naar bbconsult@vandebeekvanbasten.nl. De ticketprijs bedraagt 110 euro.

Achtergrond Platform Scheiden
Zo’n 16.000 kinderen hebben ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties.
André Rouvoet is voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade. Op 22 februari 2018  presenteerde hij aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en aan Hugo de Jonge, minister van VWS de actie-agenda 'Scheiden… en de kinderen dan?'.
Daarin staan concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen. Zo pleit Rouvoet voor een steunfiguur voor het kind, een scheidingsloket bij de gemeente en een alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter.

Gerda de Boer neemt als vertegenwoordiger van NVO en NIP zitting in het platform.