Regiobijeenkomsten Van Contract tot Controle 2018 van Programma i-Sociaal Domein

Van 27-03-2018 09:00:00
Tot 27-03-2018 17:00:00

Uitnodiging Regiobijeenkomsten Van Contract tot Controle 2018

Vanuit de praktijk samen de administratieve lasten beperken: in maart 2018 organiseert het Programma i-Sociaal Domein hier een serie bijeenkomsten over voor gemeenten en aanbieders. Thema’s van deze bijeenkomsten zijn her-contractering van zorg in natura (ZIN) in het kader van Wmo en jeugdhulp, standaardisering van de administratieve afhandeling en de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders.

Ochtendprogramma 9.30-12.30 uur
In de ochtend zijn twee parallelle sessies: één voor gemeenten en één voor zorgaanbieders. Deze sessies zijn gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring met de eigen vakgenoten. De ochtend start met presentatie van een praktijkervaring van een gemeente of aanbieder. Aan de hand van deze presentatie bespreken deelnemers onderwerpen, problemen of knelpunten die ze in de praktijk tegenkomen. In het tweede deel van de ochtendsessie bedenken deelnemers samen praktische oplossingen. De gedeelde kennis en ervaringen worden verrijkt door regionale experts en inhoudsdeskundigen van Programma i-Sociaal Domein.

In de ochtendsessies zijn de groepen gescheiden. Zo kunnen gemeenten samen met andere gemeenten hun knelpunten bespreken en van elkaar leren, en aanbieders samen met andere aanbieders.

Het resultaat van de ochtend:

 • Een overzicht van de belangrijkste problemen en knelpunten waar gemeenten en aanbieders nu tegenaan lopen;
 • Mogelijke oplossingen voor de problemen en knelpunten;
 • Contact met vakgenoten om kennis mee te delen.


Middagprogramma 13.30-16.30 uur
De middagsessie is gezamenlijk voor gemeenten en aanbieders. De focus ligt op de onderlinge samenwerking en op de volgende stappen in het verminderen van de administratieve lasten.

De deelnemers worden verdeeld over drie verschillende onderwerpen. Elke groep bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en van aanbieders. De groep bedenkt samen op welke manier het bestuur van een gemeente of aanbieder het best te betrekken is bij het beperken van administratieve lasten in het sociaal domein.

Vervolgens stellen de deelnemers de volgende stappen op die nodig zijn om administratieve lasten te verminderen en om de relatie tussen aanbieders en gemeenten te versterken.

Het resultaat van de middag:

 • Voorbeeldpresentaties die bestuurders van gemeenten en aanbieders overtuigen hoe de administratieve lasten beperkt kunnen worden;
 • Concrete stappen om samen administratieve lasten te verminderen;
 • Concrete stappen die zorgen voor een betere samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en aanbieders;
 • Contactgegevens van vakgenoten bij gemeenten en aanbieders, die kunnen leiden tot nieuwe of sterkere kennisnetwerken in regio’s.


Voor wie?
Medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met inkoop van Wmo en Jeugdhulp, met contractmanagement en financiële controle en applicatiebeheerders en informatiemanagers van gemeenten. Aan de kant van aanbieders van jeugdhulp en Wmo: medewerkers gericht op verkoop, contractmanagement en financiële controle en applicatiebeheerders en informatiemanagers.

Aanmelden: kies de datum en locatie van uw voorkeur


Op de bijeenkomsten in Eindhoven, Utrecht en Zwolle is het ochtendprogramma volgeboekt. U kunt zich nog inschrijven voor de middag (de gezamenlijke sessie met vertegenwoordigers van gemeenten en aanbieders bij elkaar). We hanteren een wachtlijst voor het ochtendprogramma. Mocht iemand zich afmelden, dan komt er een plek vrij voor iemand op de wachtlijst. Schrijf u in voor de wachtlijst via info@i-sociaaldomein.nl.

Deelname

 • De gezamenlijke lunch is ook beschikbaar voor deelnemers die er alleen de ochtend of alleen de middag bij zijn;
 • U mag u zich met meer collega's van dezelfde organisatie inschrijven, bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, contractmanagers, financiële professionals en verantwoordelijken voor de backoffice;
 • Het kan ook nuttig zijn om samen met een contactpersoon van uw samenwerkingspartner (gemeente of aanbieder) de bijeenkomst bij te wonen, om naderhand de opgedane kennis en ideeën samen toe te passen;
 • De bijeenkomsten zijn gratis.


Aanmelding wijzigen en afmelden
Bent u al aangemeld, maar wilt u uw aanmelding wijzigen? Stuur dan een mail naar info@i-sociaaldomein.nl.
Bent u toch niet in staat om te komen? Meld u dan af. Zo kunnen wij iemand op de wachtlijst een plek geven op de regiobijeenkomst. Afmelden kan ook via info@i-sociaaldomein.nl.


Programma
09.00 uur: 
ontvangst met koffie en thee
09.30 uur: start ochtendprogramma met de parallelle sessies voor gemeenten en voor aanbieders
12.30 uur: gezamenlijke lunch
13.30 uur: start middagprogramma: gezamenlijke sessies met gemeenten en aanbieders
16.30 uur: afsluiting met een borrel tot 17.30 uur

Meer informatie


Programma i-Sociaal Domein
Het Programma i-Sociaal Domein is een initiatief van de VNG, zes brancheorganisaties van zorgaanbieders en het ministerie van VWS. Het loopt tot april 2018.