NVO/NIP Webinar 'Breed, Meervoudig en Specifiek kijken'

Locatie Online
Van 30-03-2021 19:00:00
Tot 30-03-2021 21:00:00
NVO - NIP

Webinar Breed, Meervoudig en Specifiek kijken

Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking: geïntegreerde diagnostiek en beeldvorming

De richtlijn ‘probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ geeft ten aanzien van diagnostiek en beeldvorming de aanbeveling te werken volgens het aangepaste AAIDD-model.

Maar hoe doe je dat, breed, meervoudig en specifiek naar probleemgedrag kijken? En hoe betrek je  de situatie waarin de persoon en diens omgeving zich bevinden?

Om te komen tot geïntegreerde diagnostiek en beeldvorming van probleemgedrag moet er aandacht zijn voor de vijf dimensies die binnen het AAIDD-model onderscheiden worden en de rol die deze dimensies spelen in het ontstaan, voortbestaan en verergeren van probleemgedrag.

In dit NVO - NIP webinar wordt ingegaan op het aangepaste AAIDD-model en hoe u op basis van dit model breed, meervoudig en specifiek naar probleemgedrag kunt kijken. De theorie van de richtlijn probleemgedrag wordt daarbij toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Doelgroep: NVO en NIP leden werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Programma

19.00 - 19.20 :   Welkom en inleiding door Carmen van Bussel (orthopedagoog en GZ-psycholoog)
19.20 - 20.10 :   Theorie rondom beeldvorming en diagnostiek door Yvette Dijkxhoorn (orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog, klinisch neuropsycholoog)
20.10 - 20.20 :   Pauze
20.20 - 20.45:    Casuïstiek/Leren van voorbeelden door Carmen van Bussel (orthopedagoog en GZ-psycholoog)
20.45 - 21.00:    Vragen en exit poll

Klik hier om in te schrijven.

Sprekers
Carmen van Bussel is GZ-psycholoog en orthopedagoog. Carmen heeft ruim 25 jaar werkervaring in verschillende woon- en werkvoorzieningen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, en in de GGZ. Zij is gespecialiseerd in beeldvorming en behandeling van gedrag dat als problematisch wordt ervaren, zoals zelfverwonding en agressie, en op (vermoedens van) psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de richtlijn probleemgedrag (oa voorzitter van de werkgroep Behandeling) en ze is tevens werkzaam als consulent voor het CCE.

Yvette Dijkxhoorn is orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Yvette is werkzaam voor de universiteit Leiden en richt haar onderzoek en werkzaamheden met name op mensen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, in het bijzonder instrumentontwikkeling, probleemgedrag en specifieke zorg voor mensen met autisme. In 2003 is ze gepromoveerd met het proefschrift ‘Unravelling Challenging Behaviour’, een onderzoek naar de oorzaken van probleemgedrag bij kinderen met een autistische spectrumstoornis en een verstandelijke handicap. Ze is tevens werkzaam als consulent voor het CCE.

Accreditatie
Accreditatiebureau – FGzPt (voor de klinisch (neuro)psycholoog)) toegekend met 2 punten. Accreditatie is aangevraagd bij Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG); SKJ Kwaliteitsregister Jeugd (nog in aanvraag). Accreditatiepunten worden alleen toegekend wanneer het volledige webinar live gevolgd wordt.

Terugkijken
Het webinar is na afloop niet terug te kijken.

Doelgroep
NIP en NVO leden werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanmelden
Dit webinar is gratis toegankelijk voor NVO-leden en NIP-leden.
Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven.