NVO - NIP

NVO/NIP Online Mastermind Sessies Wet zorg en dwang

2 EXTRA GROEPEN ONLINE MASTERMIND BIJEENKOMSTEN WET ZORG EN DWANG (NVO-NIP)

Online mastermind bijeenkomsten voor psychologen en orthopedagogen werkzaam als Wzd-functionaris, zorgverantwoordelijke of externe deskundige (Wet zorg en dwang)

Wanneer: Diverse data in mei a.s., thuis achter je computer.

Benut elkaars ‘mind’ en breng samen de dilemma’s en de uitdagingen verder waar we als orthopedagogen en psychologen voor staan. Kom met collega (ortho)pedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening in contact. Doe nieuwe, verdiepende inzichten op en deel eigen ervaringen.

‘Het is fijn om even zo’n moment van reflectie en herijken te hebben, het zet aan tot nadenken’.

De NVO en het NIP nodigen orthopedagogen en psychologen van harte uit om deel te nemen aan een serie van 3 korte online bijeenkomsten van maximaal 45 minuten. Tijdens deze bijeenkomsten ga je in gesprek met een vaste (kleine) groep collega’s uit de gehandicaptenzorg of zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. Met hen bespreek je veel voorkomende dilemma’s in het dagelijkse werk.
Per mastermind bijeenkomst wordt 1 dilemma of uitdaging ingebracht.

Voor wie?
Orthopedagogen en psychologen die werkzaam zijn als Wzd-functionaris, zorgverantwoordelijke of extern deskundige onder de wet zorg en dwang. Per groep streven we naar maximaal 6-8 deelnemers.

Wat is Mastermind?
Centraal bij Mastermind staat een dilemma of uitdaging. Als deelnemer vragen we je om hierover mee te denken door vragen te stellen en door kennis en ervaring te delen. Doel is om elkaars “mind” maximaal te benutten om zo samen een onderwerp verder te brengen. Een mastermind sessie duurt 45 minuten.
Je kunt deelnemen via Zoom op je computer of telefoon. De eerste 3 sessies staan gepland per groep en worden begeleid door een gespreksleider. Daarna kan een groep besluiten om zelf verder gaan.

Achtergrond
De wet zorg en dwang is 1 jaar in werking. Voor de psychologen en orthopedagogen kent deze wet een aantal specifieke rollen toe als zorgverantwoordelijke, Wzd-functionaris of externe deskundige. Zij vervullen deze rollen zowel in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. In een reeks van online mastermind-bijeenkomsten willen NVO en NIP de verbinding leggen tussen deze professionals. Zij zijn op verschillende manieren betrokken bij de stappen in het proces van voorkomen en afbouwen van onvrijwillige zorg.
Door met elkaar te reflecteren op, en leren over, veelvoorkomende dilemma’s en de rol die de psycholoog of de orthopedagoog daarin kan spelen, brengen we de implementatie van deze wet weer een stap verder met als uiteindelijke doel het voorkomen van onvrijwillige zorg.

Onderwerpen (deze kunnen nog aangepast worden naar aanleiding van besproken dilemma’s uit de eerste serie mastermind sessies van april):

Mastermind 1: De beschikbaarheid van voldoende, en voldoende gekwalificeerd personeel wordt door veel betrokkenen bij de uitvoering van de wet zorg en dwang als groot aandachtspunt genoemd. Dit heeft meerdere oorzaken: Krapte op de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en dus ook voor alle relevante Wzd-rollen en COVID-19 zet logischerwijs druk op de capaciteit. Daarnaast zijn bepaalde (rand)voorwaardelijke zaken (nog) niet altijd op orde. Welke impact heeft dit op de uitvoering van je taken en het vervullen van je rol ten aanzien van het voorkomen van onvrijwillige zorg en hoe ga je daar mee om?

Mastermind 2: Bij vraagstukken over onvrijwillige zorg komen vaak ‘waarden’ in het geding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan eigen regie/autonomie van de cliënt versus professionele verantwoordelijkheid, goede zorg leveren en persoonlijke normen en waarden van begeleiding. Hoe maak je daarin de juiste afwegingen? Wat weegt het zwaarst? Welke risico’s zijn acceptabel en welke niet? En wat betekent dit voor de invulling van je rol als zorgverantwoordelijke, wzd-functionaris of extern deskundige?

Mastermind 3: Eén van de deelnemers brengt zelf een dilemma in.

Wanneer?

Groep 3, 3 sessies (wekelijks) op de dinsdagmiddagen van 16.00-17.00uur.
Sessie 1: 11 mei
Sessie 2: 18 mei
Sessie 3: 25 mei

Groep 4, 3 sessies (wekelijks) op de woensdagochtenden van 09.00-10.00uur.
Sessie 1: 12 mei
Sessie 2: 19 mei
Sessie 3: 26 mei

Doelgroep: leden van het NIP en/of NVO werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening als zorgverantwoordelijke, Wzd-functionaris en/of extern deskundige onder de wet zorg en dwang.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor één van bovenstaande groepen (groep 3 of 4) via info@nvo.nl

Indeling van de groepen vindt plaats op basis van moment van inschrijving.
Je inschrijving is daarom pas definitief wanneer je van ons een bevestiging van inschrijving ontvangt.
Deelname is gratis en exclusief voor leden NVO en/of NIP.

Mocht je wel interesse hebben, maar niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen op bovenstaande data, meld je dan aan voor de reservelijst. Bij veel belangstelling organiseren we extra groepen.

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Els Snijders.