NIP, NVO, NKD en Lexima Bijeenkomst Dyslexie

Locatie Social Impact Factory
Plaats Utrecht
Van 17-11-2017 10:45:00
Tot 17-11-2017 15:00:00

Op vrijdag 17 november vindt een bijeenkomst plaats over dyslexie waarin een update wordt gegeven over een aantal ontwikkelingen in het veld, zoals de voorbereiding van een vakinhoudelijke richtlijn over dyslexie, het overleg met VWS en OCW over het terugdringen van het aantal dyslexieverklaringen in het onderwijs, de lobby voor een vergoeding van dyslexie-hulpmiddelen en dyslexiebehandeling bij hoogbegaafde kinderen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het NIP, sectie schoolpsychologen, in samenwerking met de NVO, NKD en Lexima.

’s Middags wordt in verschillende ruimtes een masterclass georganiseerd over het gebruik van dyslexie-ICT, en de rol die schoolpsychologen en orthopedagogen daarin kunnen spelen op leerling-, klas-, school- en bestuursniveau.

Programma:
10.45 uur  Inloop met koffie/thee
11.00 uur start programma – welkom en inleiding
Tijdens het plenaire programma worden een aantal ontwikkelingen in het dyslexie-veld toegelicht.
Plan van aanpak terugdringen aantal dyslexieverklaring – NIP, NVO, NKD in samenwerking met VWS en OCW
Richtlijn Dyslexie in ontwikkeling
Lobby voor vergoedingsregeling hulpmiddelen dyslexie
Diagnostiek bij hoogbegaafde kinderen met dyslexie
12.00 uur  Lunch
13.00 uur  Masterclass over Dyslexie-ICT, in samenwerking met Lexima. Tijdens de masterclass wordt aandacht besteed aan het gebruik van Dyslexie-ICT in het onderwijs en de behandeling. Ook wordt aan de hand van praktijkcases besproken hoe scholen beleid kunnen voeren op het gebruik van deze middelen en wat de rol van psychologen en orthopedagogen hierbij kan zijn.
15.00 uur  Einde

Kosten
€ 50,- voor NIP/NVO-leden
€ 40,- voor leden van de sectie Startende Psychologen
€ 100,- voor niet-leden
€ 25,- voor SPS-studentleden (maximaal 10 plekken)

Accreditatie: deze wordt aangevraagd voor het NIP Register Kinder- en Jeugdpsycholoog/ NVO register Orthopedagoog Generalist.

Binnenkort gaat de aanmelding van start.