NVO Jaarlijkse supervisorenbijeenkomst

Woensdag 20 november 2019: “Werken met leerprofielen in de supervisie; leervoorkeuren en denkgewoonten”

Spreker
Drs. V.M. (Valentine) Wijnen is de spreker op deze avond. Zij is Sociaal & Organisatiepsycholoog, LVSC-geregistreerd coach, supervisor, leersupervisor en docent supervisiekunde.
Zij leidt binnen de, mede door haarzelf opgerichte, supervisorenopleiding van de Hogeschool Utrecht al 6 jaar op tot geregistreerd supervisor en geeft in dat kader ook leersupervisie en begeleiding op het leersupervisorschap. Zij coacht collega’s binnen de Hogeschool en begeleidt Social Work HBO studenten op hun afstudeeronderzoek en artikel, geeft les + supervisie aan Social Work-, minor- en masterstudenten (sociaal forensisch kader + innovatie zorg en welzijn) en praktijkbegeleiders. Daarnaast heeft zij een (kleine) eigen praktijk. Al haar werkzaamheden zijn gefocust op het begeleiden van professionals.

Programma
17.45u-18.30u Inloop met broodjes
18.30u-18.35u Opening
18.35u-19.45u Inleiding Valentine Wijnen: “Werken met leerprofielen; leervoorkeuren en denkgewoonten” en oefening
19.45u-19.55u pauze
19.55u-21.00u Oefening(-en) afstemmen op ‘anders dan jij ’- lerenden.

Om deel te kunnen nemen aan deze avond is het noodzakelijk om zelf een leerscan (bestaande uit drie testen van elk 10 minuten) ingevuld te hebben https://www.leerscan.nl/  en de resultaten hiervan, uitgeprint, mee te de nemen naar de bijeenkomst. Het mooiste is als je ook de leerscanresultaten van je supervisant(-en), uitgeprint, meeneemt .

Inhoud programma
Sinds het einde van de vorige eeuw is er in Nederland met de leerstijlen (via de Learning Style Inventory-test(1983) van Kolb) gewerkt en onderwijs afgestemd op doeners / denkers / beslissers en dromers. Gebaseerd op een meta-analyse van een 13-tal leerstijlmodellen door Coffield, Moseley, Hall en Ecclestone (2004)* heeft Manon Ruijters** een alternatief ontwikkeld om aan alle kritiek op Kolb tegemoet te komen en diversiteit van het leren in kaart te brengen.
Op deze avond gaan we werken met dit alternatief, gebaseerd op leerprofielen, binnen de supervisiecontext. We gaan werken met leervoorkeuren: kunst afkijken / participeren / kennis verwerven / oefenen / ontdekken en denkgewoonten: constructie / interactie / reflectie; nemen ons eigen profiel onder de loep in relatie tot onze supervisant(-en).

Aanmelden: Het is niet meer mogelijk om hiervoor aan te melden.

Accreditatie
K&J/OG herregistratie 2,5 punten

*Coffield, F., Moseley, D., Hall, E., & Ecclestone, K. (2004). Learning styles and pedagogy in post-16 learnings. A systematic and critical review. Trowbridge, Witshire: Learning and Skills Research Centre, Cromwell Press Ltd.
** Ruijters, M.P.C. (2017), Liefde voor leren; Over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties.  : Vakmedianet management B.V..