Klankbordbijeenkomsten Afwegingskader Meldcode

Oproep klankbordgroep: denk mee over de ontwikkeling van het afwegingskader binnen de Meldcode

Heeft u in uw dagelijks werk te maken met signalen en vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld? De Meldcode helpt u om goed te kunnen reageren op signalen. De Meldcode die bij veel professionals bekend is, wordt uitgebreid met een afwegingskader. Dit afwegingskader helpt professionals bij het afwegen of signalen van geweld in een gezin of huishouden dermate ernstig zijn dat melden bij Veilig Thuis aangewezen is.
Dit afwegingskader wordt ontwikkeld door verschillende beroepsverenigingen. Een afvaardiging vanuit de beroepsgroepen vanuit verschillende sectoren (jeugd, volwassenen, gehandicaptenzorg, ouderenzorg) ontwikkelt actief mee.
In twee klankbordbijeenkomsten willen we een bredere groep van professionals de mogelijkheid geven om mee te denken over en input te leveren op een concept versie van dit afwegingskader.

Deel uw expertise en denk ook mee in een van de twee klankbordbijeenkomsten:
Woensdag 7 maart, 17.30-19.30 uur 
Dinsdag 17 april, 17.30-19.30

Locatie: Utrecht (Catharijnesingel 47).

Iedere beroepsgroep dient vanaf 1 januari 2019 over een afwegingskader te beschikken. Daarnaast krijgt Veilig Thuis een wettelijke radarfunctie toegewezen om de situatie in gezinnen en huishoudens waarin geweld speelt te kunnen monitoren. Dertien beroepsverenigingen van psychologen, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals ontwikkelen gezamenlijk een afwegingskader binnen de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Dit afwegingskader wordt ontwikkeld door de volgende beroepsverenigingen: NVO, NIP, NVP, BPSW, LVVP, NVRG, NVGzP, VKJP, VGCt, VPeP, NVVS, VEN, BV Jong en Present 24x7.
Wilt u meer informatie? Mailt u dan met projectleider Mariska van der Steege.

Data en aanmelden voor (klik op de link om aan te melden):

> Woensdag 7 maart, 17.30-19.30uur

> Dinsdag 17 april, 17.30-19.30uur