FBZ / NVO / NIP: Informatiebijeenkomst ‘Cao voor dummies’‘Hoe komt uw cao tot stand?’

Contactpersoon Marieke Visser
Locatie NIP, HNK gebouw, 2e verdieping
Plaats Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht
Van 17-10-2017 17:30:00
Tot 17-10-2017 20:00:00
E-mail m.visser@nvo.nl

Uitnodiging inspiratiesessie ‘Cao voor dummies’

Wist u dat u als lid van de NVO inspraak heeft bij de totstandkoming van uw eigen cao? Wij realiseren ons dat het cao-proces voor u geen dagelijkse kost is en kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe dat gaat en wat uw rol daarin is. Of dat u wilt weten wat welke cao-afspraken voor psychologen relevant zijn. Omdat blijkt dat het voor de achterban van de NVO vaak nog onduidelijk is wat nu eigenlijk de rol van de NVO en van cao-partij FBZ bij de cao-onderhandelingen is, praten we u daarover graag bij tijdens een inspiratiesessie op 17 oktober.

Meerwaarde van uw NVO-lidmaatschap
Als federatiepartner van FBZ heeft de NVO voor haar leden belang bij de grote zorgcao’s die FBZ voor de leden van de 19 aangesloten (beroeps)verenigingen afsluit. Uw lidmaatschap van de NVO heeft daarmee vakbondsbetekenis. U kunt bijvoorbeeld een deel van uw contributie van de NVO terugkrijgen omdat dat zo in de cao’s is afgesproken. Dit jaar zijn al tal van cao’s tot stand gekomen, waaronder de ziekenhuizen, universiteiten, ggz, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Bij elkaar draait het om ruim een half miljoen werknemers, waaronder u en uw collega’s die in de verschillende sectoren werkzaam zijn. Met hun instemming met een akkoord (en van de achterban van andere partijen) kon dit omgezet worden in een daadwerkelijke cao!

Programma
Tijdens de bijeenkomst lichten onderhandelaars van FBZ graag toe hoe cao’s tot stand komen en wat uw rol daarbij is, vanaf het moment van input leveren voor de inzet voor een nieuwe cao tot en met het moment dat FBZ een akkoord sluit. Ook denken NVO-leden actief mee in verschillende cao-klankbordgroepen. Graag vertellen we u meer over de mogelijkheden om bij uw cao betrokken te zijn.

Deelnemen aan inspiratiesessie?
Om uitleg te geven en vragen te beantwoorden organiseren NIP en NVO samen met werknemersorganisatie FBZ een inspiratiesessie voor psychologen en pedagogen op 17 oktober a.s. in Utrecht (van 17.30 – 20.00 uur met broodjes).

Programma
17.30 uur        Inloop met broodjes
18.00 uur        Opening
18.15 uur        Presentaties en gelegenheid tot stellen van vragen
                       – Maak kennis met FBZ
                       – Hoe gaan de cao onderhandelingen in zijn werk?
                       – Onderhandelingscasus
Door:
José Klerks, onderhandelaar FBZ arbeidsvoorwaarden
Rob Koster, onderhandelaar FBZ arbeidsvoorwaarden

20.00 uur        Sluiting

Benieuwd naar wat de onderhandelaars van FBZ precies voor u doen? En hoe u zelf kunt bijdragen aan het cao-proces? Meld u dan nu aan! Deelname is gratis, maar we zijn graag op de hoogte van uw komst i.v.m. de catering. De inspiratiesessie is alleen voor leden van het NIP en de NVO.

Organisatie: NIP, NVO & FBZ
Locatie: NIP, HNK Utrecht, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht