FBZ / NVO / NIP: Informatiebijeenkomst ‘Hoe komt uw cao tot stand?’

Contactpersoon Marieke Visser
Locatie NIP, HNK gebouw, 2e verdieping
Plaats Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht
Van 17-10-2017 17:30:00
Tot 17-10-2017 20:00:00
E-mail m.visser@nvo.nl

Wist u al dat de NVO inspraak heeft bij de onderhandelingen over uw cao?

Voor de behartiging van de collectieve belangen van haar leden met een dienstverband, zijn de NVO en het NIP lid van de FBZ. De hoofdtaak van FBZ bestaat uit het opkomen van de belangen van onder andere onze NVO-leden in de onderhandelingen over uw cao. FBZ zorgt ervoor dat aspecten voor hoogopgeleide beroepsgroepen geborgd worden. Veel inspanningen zijn daarnaast gericht op de werkgelegenheid van de achterban bij de instellingen. Maar FBZ zet zich bijvoorbeeld ook in voor een goed pensioen, en voor ontwikkelingen die de arbeidsmarkt positief beïnvloeden. Daarnaast worden onderhandelingen gevoerd over sociaal plannen bij reorganisaties en adviseert FBZ bij trajecten rondom functiewaardering.

Het blijkt dat het voor de achterban van de NVO vaak nog onduidelijk is wat precies de rol van de NVO en van de FBZ is bij onder andere de cao onderhandelingen. Door middel van deze bijeenkomst willen wij u graag informeren over dit belangrijke onderwerp. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar actieve NVO-leden die mee willen denken tijdens het proces van onderhandelen in de klankbordgroepen die FBZ daar voor heeft ingericht. Dus mocht u naar aanleiding van deze bijeenkomst enthousiast geworden zijn, vraag dan gerust naar de mogelijkheden.

Programma
17.30 uur        Inloop met broodjes
18.00 uur        Opening
18.15 uur        Presentaties en gelegenheid tot stellen van vragen
                       – Algemene informatie over FBZ
                       – Hoe gaan de cao onderhandelingen in zijn werk?
                       – Onderhandelingscasus
Door:
José Klerks, onderhandelaar FBZ arbeidsvoorwaarden
Rob Koster, onderhandelaar FBZ arbeidsvoorwaarden

20.00 uur        Sluiting

Bent u benieuwd naar wat de onderhandelaren van de FBZ precies voor u doen? En hoe u zelf kunt bijdragen aan dit proces? Meld u zich dan via deze link aan voor de informatiebijeenkomst. Deelname is gratis, maar we zijn graag op de hoogte van uw komst i.v.m. de catering.

De informatiebijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor NVO en NIP-leden en is gratis. Meld u zich wel even aan i.v.m. de catering.