COC Nederland Bijeenkomst onderzoek LHBTI & lvb

Locatie The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1
Plaats Utrecht
Van 18-09-2018 13:00:00
Tot 18-09-2018 17:00:00

 

Onderzoek  LHBTI  &  LVB. Zonder Stempel.                
LET OP! GEWIJZIGDE LOCATIE.
U heeft aangegeven interesse te hebben in de bijeenkomst over onderzoek lhbti en lvb. Vanwege de grote belangstelling zijn we uitgeweken naar een grotere locatie. U bent van harte welkom. Bent u overhoopt niet in de mogelijkheid om te komen. Laat het ons dan weten. 

Wetenschappelijk onderzoek naar lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) met een licht verstandelijke beperking (LVB) vindt nog weinig plaats. Daarom organiseert Zonder Stempel op dinsdag 18 september de eerste bijeenkomst 'onderzoek naar LHBTI & LVB'.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die een bijdrage kan leveren aan het onderzoek. Denk hierbij aan: onderzoekers, beleidsmedewerkers en aandachtfunctionarissen. De bijeenkomst staat in het teken van het delen van kennis, het stimuleren van het onderzoek en het samenbrengen van de onderzoekers van verschillende onderzoeksgebieden. 

 

 

13.00 - 13.30   Inloop

13.30 - 13.45   Welkomstwoord en introductie Zonder Stempel 

13.45 - 14.00   Interactieve kennismaking deelnemers

14.00 - 14.15   Pitch 1 Seksuele diversiteit bij mensen met een VB
Dr. Joke Stoffelen 
Mensen met een verstandelijke beperking hebben seksuele wensen, behoeften en verlangens. Joke promoveerde op 11 juli 2018 met haar proefschrift `Sexuality & intellectual disability`. Ze deed onderzoek naar seksuele diversiteit bij zowel mannen als vrouwen met een verstandelijke beperking. Joke ging voor haar onderzoeken met mensen zelf in gesprek om te achterhalen welke items voor hen van belang zijn.

14.15 - 14.30   Pitch 2 Genderdysforie & Autisme
Drs. van der Miesen (Arts-onderzoeker, Amsterdam UMC)
Anna van der Miesen is promovendus aan de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie Amsterdam UMC. Haar promotieonderzoek richt zich op het samen voorkomen van (kenmerken van) genderdysforie en (kenmerken van) autisme. Gezien een groot deel van de mensen met autisme ook een verstandelijke beperking heeft komt ze in haar werk ook mensen met een lvb en genderdysforie tegen. 

14.30 - 14.45   Pauze

14.45 - 15.00   Pitch 3 Participatief actieonderzoek  
Sofie Sergeant (coördinator onderwijs en onderzoeker / Disability Studies in Nederland - VU) en Henriëtte Sandvoort (ervaringsdeskundige, trainer en onderzoeker / LFB) 
Binnen participatief actieonderzoek werken mensen met beperking samen met wetenschappers in het onderzoekersteam. Sofie en Henriëtte vertellen over de mogelijkheden die actieonderzoek met ervaringsdeskundigen biedt met het oog op het versterken van de positie en de kwaliteit van leven van mensen met een ondersteuningsvraag.

15.00 - 15.50   Brainstormsessie onderzoek

15.50 - 16.00   Afsluiting 

16.00 - 17.00   Borrel

 

 

 

Datum: Dinsdag 18 september 2018
Plaats: The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht. 
Meer informatie over de route & locatie klik hier.
Contactpersoon: Heb je een opmerking of vraag? Neem contact op met Jessica Maes (Zonder Stempel) via Jessica@zonderstempel.nl.

 

 

 

 

 

Zonder Stempel is een samenwerkingsverband tussen COC Nederland, LFB en Vilans. 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.

Meer informatie? Neem een kijkje op: www.zonderstempel.nl.

 

 

 

 

Copyright © 2018 Zonder Stempel  All rights reserved.