Beroepscodebijeenkomst Speciaal onderwijs 29 juni 2020 te Utrecht door Mirthe Maessen

In deze bijeenkomst toegespitst op het speciaal onderwijs worden deelnemers aan de hand van verschillende cases meegenomen. Deelnemers maken zich het toepassen van de beroepscode in het speciaal onderwijs zo goed eigen.

Onderwerpen die hierbij onder meer aan bod komen zijn de positie van beide gezaghebbende ouders, toestemming voor observatie en deelname aan de commissie van begeleiding van de school, de afweging bij een besluit over het doorbreken van het beroepsgeheim, meldrechten, het blokkeringsrecht en het stappenplan ‘wat te doen bij vragen/dilemma’s, lastige keuzes’.

Programma:
18:00u Inloop met broodjes
18:30u Start bijeenkomst
19:30u Korte pauze
20:30u Einde bijeenkomst

Locatie:
Mammoni, Mariaplaats 14 te Utrecht.

Accreditatie:
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 1 punt voor het taakgebied Overige Taken. Voor de KJ / OG herregistratie is de bijeenkomst geaccrediteerd voor 2 punten. Deze accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG). Deze punten kunnen ook worden gebruikt voor de herregistratie NVO basis-(ortho)pedagoog.
Om in aanmerking te komen voor accreditatie dient u de gehele bijeenkomst aanwezig te zijn.

Helaas de bijeenkomst is vol.

Er kan niet meer worden ingeschreven de bijeenkomst is vol. Wilt u op de reservelijst? Dat kan door een mail te sturen naar Anka Pul o.v.v. uw naam en NVO-lidnummer.
Bij veel aanmeldingen voor de reservelijst wordt mogelijk nog een extra beroepscode bijeenkomst speciaal onderwijs gepland op een nader te bepalen datum.