Beroepscodebijeenkomst Speciaal onderwijs

Voor het eerst een beroepscodebijeenkomst toegespitst op het speciaal onderwijs. In deze bijeenkomst worden deelnemers aan de hand van verschillende cases meegenomen. Deelnemers maken zich het toepassen van de beroepscode in het speciaal onderwijs zo goed eigen. Onderwerpen die hierbij onder meer aan bod komen zijn de positie van beide gezaghebbende ouders, toestemming voor observatie en deelname aan de commissie van begeleiding van de school, de afweging bij een besluit over het doorbreken van het beroepsgeheim, meldrechten, het blokkeringsrecht en het stappenplan ‘wat te doen bij vragen/dilemma’s, lastige keuzes’.
 

Programma:
18:00u Inloop met broodjes
18:30u Start bijeenkomst
19:30u Korte pauze
20:30u Einde bijeenkomst

Datum en planning:
Maandagavond 3 februari 2020 in Deventer door M. Maessen
Locatie: Schouwburg Deventer, Leeuwenbrug 2 te Deventer

Accreditatie:
Accreditatie voor deze bijeenkomst wordt aangevraagd en naar verwachting toegekend. Om in aanmerking te komen voor accreditatie dient u de gehele bijeenkomst aanwezig te zijn.

Deze bijeenkomst vol? 
Is de bijeenkomst onverhoopt vol en wilt u op de reservelijst geplaatst worden? Dat kan door een mail te sturen naar Ingeborg van Impelen (i.vanimpelen@nvo.nl)
Bij veel aanmeldingen voor de reservelijst wordt mogelijk nog een extra beroepscode bijeenkomst speciaal onderwijs gepland op een nader te bepalen datum.

 

Aanmeldformulier "Beroepscode Speciaal onderwijs" op 3 februari 2020"