ALV en film 'Lieve mama' 29 juni 2017

Afbeelding: Antropia Driebergen


Graag nodigen wij  u uit voor een Algemene Ledenvergadering én de film 'Lieve mama'. De film illustreert de situatie van kinderen van ouders met een psychisch probleem (KOPP) op een schrijnende manier. Zowel de ALV als de vertoning van de film vinden plaats op donderdag 29 juni in het Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen. Download hier een routebeschrijving.

Film 'Lieve mama'
Deze film wordt uitsluitend vertoond in besloten gelegenheden en alleen als de maakster aanwezig is. Een unieke gelegenheid dus voor NVO-leden om deze documentaire te zien. De film is een aanrader voor professionals die werken met (kwetsbare) volwassenen met minderjarige kinderen. Centraal staat de zorg voor een manisch depressieve moeder. Haar problematiek is niet bespreekbaar in de familie en de omgeving. De film brengt de onmacht en verantwoordelijkheid van een kind  om voor een zieke ouder te zorgen en de onmacht die zij daarbij voelt, indringend in beeld. Geleidelijk aan worden ook de consequenties voor de kinderen uit het gezin zelf duidelijk en de rol die zorgaanbieders daarbij al dan niet spelen.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten met de filmmaakster die bij de documentaire aanwezig is.

Op de agenda van de ALV, die vooraf gaat aan het inhoudelijke deel van deze bijeenkomst, staan o.a. de verenigingsstructuur, wisseling van bestuursleden en een terug- en vooruitblik 2017.

Natuurlijk vergeten wij het inwendige NVO-lid niet; u kunt rekenen op een in alle opzichten verantwoord arrangement. Opgave aanwezigheid ALV en/of film onderaan de pagina.


PROGRAMMA
16:30 uur     Inloop
17:00 uur     *ALV
18:30 uur     Buffet
19:15 uur     Film 'Lieve mama'
20:45 uur     Afsluiting en borrel


*ALV
In de Algemene Ledenvergadering komen naast de gebruikelijke bespreking van de verslagen, onder andere ook de jaarrekening aan bod. Een agenda is hieronder opgenomen.
Mocht u de behoefte voelen een agendapunt toe te voegen, dan kunt u dit tot uiterlijk 16 juni 2017 kenbaar maken bij Dieke Maatman (bestuurssecretaris) via D.Maatman@nvo.nl of 030-3031730.

 

Agenda ALV (klik hier voor de bijlagen op het besloten deel van de website)
1. Opening, mededelingen, vaststellen quorum

2. Verslag ALV 15 december 2016

3. Jaarverslag 2016

4. Jaarrekening 2016

5. Verenigingsstructuur NVO
6. Samenstelling bestuur NVO

7. 'Highlights' 1e helft 2017 en aandachtspunten 2e helft 2017

8. Rondvraag en sluiting