Zin om uit te gaan met de NVO?

Afbeelding: CitySense 2 dec 2015

 

Traditiegetrouw sluit de NVO het kalenderjaar af met een Eindejaarsbijeenkomst, volgend op de Algemene Ledenvergadering. We streven ernaar de Eindejaarsbijeenkomst een inhoudelijk tintje te geven. Of je dat scholing mag noemen is natuurlijk discutabel; geaccrediteerd is de bijeenkomst in ieder geval niet, al is het alleen maar omdat het inhoudelijk deel daarvoor te kort is. Informatief en enthousiasmerend is het altijd! Dit jaar denken we aan een extra feestelijke en cabarateske blik op opvoeding.

Zowel ALV als de eindejaarsbijeenkomst vinden plaats op donderdag 14 december in CitySense, een evenementenlocatie in het hart van Utrecht. Klik
hier voor een routebeschrijving

Uit met de NVO: speciale voorstelling door cabaretier Vincent Bijlo
De Eindejaarsbijeenkomst krijgt dit jaar met een optreden van Vincent Bijlo een extra feestelijk tintje. Vincent Bijlo en NVO-leden delen met elkaar hun hart voor zorg, omgaan met een beperking en optimale participatie. Daarom leek het ons passend om Vincent Bijlo te vragen speciaal voor u een voorstelling te geven. En daar is hij toe bereid! We nodigen u dan ook graag uit aanwezig te zijn bij deze speciale voorstelling. Na afloop kunt u met hem (en met elkaar) in debat gaan.

PROGRAMMA
17:00 uur     Inloop
17:30 uur     ALV (zie agenda)
19:00 uur     Pauze
19:15 uur     Diner

20:15 uur     Pauze
20:30 uur     Voorstelling Vincent Bijlo
21:30 uur     Afsluiting en borrel


ALV
In de Algemene Ledenvergadering komen naast de gebruikelijke bespreking van de verslagen, onder andere ook het jaarplan en de begroting aan bod. Belangrijkste besluitpunt is uw oordeel over de statutenwijziging. Die statuten zijn aangepast naar aanleiding van het besluit van de Algemene Vergadering van 29 juni over de verenigingsstructuur. We namen de gelegenheid te baat om de statuten in hun geheel door de stofkam te halen en te actualiseren. Mocht u de behoefte voelen een agendapunt toe te voegen, dan kunt u dit vóór 27 november 2017 kenbaar maken bij Dieke Maatman (bestuurssecretaris) via D.Maatman@nvo.nl of 030-3031730.


Agenda ALV

1. Opening, mededelingen, vaststellen quorum
2. Verslag 29 juni 2017* (besluitvormend)
3. Jaarplan 2018* / Begroting 2018* / Contributie 2018*
4. Statutenwijziging inzake verenigingsstructuur* (besluitvormend)
5. Mutaties bestuur
6. Rondvraag
7. Sluiting

*De stukken t.b.v. de ALV kunt u lezen en downloaden op het besloten gedeelte van onze website onder de kop ‘Bestuur/vergaderingen’, klik hier om direct naar het besloten gedeelte te gaan.

 

Aanmeldingsformulier "ALV en eindejaarsbijeenkomst" op 14 december 2017