Afscheidssymposium Hans van Luit

Locatie Academiegebouw Domplein
Plaats Utrecht
Van 06-09-2019 13:00:00
Tot 06-09-2019 18:45:00

Symposium ‘Onderzoek naar rekenen/rekenproblemen en het belang voor de praktijk’

Vrijdag 6 september 2019, 13.00 – 17.10 uur
Academiegebouw, Domplein, Utrecht


Na bijna 40 jaar werkzaam te zijn geweest op het terrein van de rekenproblemen en dyscalculie neemt Hans van Luit officieel afscheid van de Universiteit Utrecht. Daartoe zal een symposium plaatsvinden met lezingen van (oud)promovendi van Hans gevolgd door een afscheidsrede. Het programma tref je in bijgaande link. Na de rede vindt een receptie plaats in de Senaatzaal of bij mooi weer in het Pandhof.

Het symposium tezamen met de afscheidsrede is voor 3 studiepunten geaccrediteerd t.b.v. (her)registraties Orthopedagoog-Generalist (NVO) en Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J, NIP). Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden is wel noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt en wordt toegekend op basis van datum van opgave. Je kunt via een mail aan secretariaatpedagogiek@uu.nl een plaats reserveren voor het symposium en/of de rede. Vermeld daarin je naam, adres en registratienummer NVO en/of NIP.