logo_nvo_payoff_links_middel

Het NVO netwerk Studenten & Starters organiseert de themabijeenkomst:

 “Goed pedagogisch vakmanschap"

door Trix van Lieshout.

op maandagavond 7 oktober 2019 bij Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 te Utrecht.
Plenair deel: 19.00 - 21.00uur
 

Let op: de doelgroep voor deze bijeenkomst is Starters (afgestudeerd sinds 2 jaar).

Goed pedagogisch vakmanschap, wat houdt dat in? En wat zijn daarvan de elementen die je als gedragsdeskundige kunt gebruiken bij ondersteuning van leraren(teams)? Op welke manier kunnen (beroeps)opvoeders het best leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte en hun ouders begeleiden?
De leerdoelen van de avond zullen o.a. zijn:

- Bewustwording dat gedragsproblemen niet een vast gegeven zijn, maar dat de ernst waarmee die optreden afhankelijk is van de relatie, situatie en de context. Met andere woorden, dat die gedragsproblemen relatief zijn en niet absoluut. Wij kunnen er door onze opstelling als opvoeders, begeleiders, docenten veel aan doen of en hoe die gedragsproblemen zich manifesteren.

- Het belang gaan zien om leraren(teams) te helpen anders naar probleemgedrag te gaan kijken: van probleemgericht naar veel meer oplossingsgericht. Hierbij is het belangrijk dat zij kinderen, jongeren ‘eigenaar’ maken van hun problemen, hen stimuleren na te denken hoe zij het best geholpen kunnen worden, om zo zelf met oplossingen te komen. Zo kunnen leraren leerlingen, aansluitend bij hun al aanwezige eigen positieve krachten en talenten, in gesprek mét de leerling ( i.t.t. praten met elkaar óver de leerling) nadrukkelijk leren hun verantwoordelijkheid te nemen en zo hun zelfstandigheid te versterken.

- Onderkenning van de belangrijke taak als (ortho)pedagoog om leraren duidelijk te maken dat zij zélf altijd het belangrijkste instrument in de begeleiding van de leerlingen zijn en vaak veel meer invloed hebben op het gedrag van leerlingen dan mensen geneigd zijn te denken, zelfs al heeft de leerling een stoornis als ADHD of ASS of een ander label. De leraar doet er dus (alles) toe. Dit alles houdt concreet in dat je als opvoeder bereid moet zijn om áchter het gedrag te willen kijken en niet alleen op de lastige ‘vormfouten’ - waarin de jongere vaak zijn gedrag giet - te reageren. Zo kunnen leraren op zoek gaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling, zich richten op ‘wat heeft de leerling nodig?’ i.p.v. ‘wat heeft de leerling?’

Trix van Lieshout is orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog. Zij is ruim 35 jaar werkzaam geweest in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Ze was er actief als adviseur, coach en voorlichter voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Momenteel geeft ze lezingen over pedagogisch vakmanschap, aan de hand van haar eigen boek ‘Pedagogische adviezen voor speciale kinderen’. Volgens Trix van Lieshout kan de grote rol van leraren en daarmee het grote belang van de (ortho)pedagoog bij diens ondersteuning niet genoeg benadrukt worden. Leraren spelen in het creëren van een goede relatie en het waar nodig aanpassen van de situatie een essentiële rol in het tegemoet komen aan de psychologische basisbehoeften van kinderen, te weten aan die van relatie, competentie en autonomie. Zo kan de (ortho)pedagoog de leraar steunen in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

Deze presentatie zal ondersteund worden aan de hand van verschillende videofragmenten, waarbij enige ruimte zal zijn om vragen te stellen.
Na de bijeenkomst is er voor deelnemers een informele netwerkborrel met gelegenheid om de sprekers en andere studenten/starters te ontmoeten en over het onderwerp na te praten.


Kosten: NVO-starter (afgestudeerd sinds 2 jaar): €7,50* / Niet-leden: €15,00*
(* prijzen zijn inclusief koffie/thee vooraf en een drankje op de netwerkborrel na afloop).
Accreditatie: De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 0,5 punten voor het taakgebied Diagnostiek en 0,5 punten voor het taakgebied Overige Taken. Voor de KJ / OG herregistratie is de bijeenkomst geaccrediteerd voor 2 punten. Deze accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG). Deze punten kunnen ook worden gebruikt voor de herregistratie NVO basis-(ortho)pedagoog.
Plaats: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 te Utrecht.
Organisatie: Netwerk Studenten & Starters. Vragen via Lara van der Linden.

Ben je NVO-studentlid en wil je meedoen? Neem eerst contact op met Lara van der Linden over de voorwaarden, er zijn beperkte plaatsen beschikbaar.

Aanmelden:
Via onderstaand formulier. Door het formulier in te vullen, wordt er via iDEAL:
€7,50 (NVO-starter en pas afgestudeerd sinds 2 jaar) of €15,00 (niet-leden) geincasseerd.
Betaling alleen via iDEAL mogelijk. Bij incorrecte betaling, geen deelname.
Kosteloos annuleren is mogelijk als je dat mailt naar Lara van der Linden voor 9 september 2019.
Inschrijving op volgorde van binnenkomst, er zijn maximaal 60 plaatsen.
Let wel, je aanmelding is pas definitief als je een mailbevestiging ontvangen hebt van de NVO.

NVO-Inschrijfformulier 7 oktober 2019